Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

IUVENTUS

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 1-3, anul XVII, 2007

RUBRICI


IUVENTUS

Elena COVAL


Conferinţa ştiinţifică a studenţilor filologi

Cătălina IUCAL


Studiu comparativ al traducerii „Mioriţei” în limbile engleză, franceză şi spaniolă

Cristina COJOCARI


Mărcile interactive şi funcţiile lor în dialog (în baza piesei Pygmalion de Bernard Shaw)

Galina NEPOTU


Legislaţia lingvistică şi unele probleme actuale ale limbii române

Maria TROFIM


Caracterul nonarbitrar în terminologia viti-vinicolă
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog