Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Nicolae MĂTCAŞ

Nicolae MĂTCAŞ
Filolog, lingvist, prof. univ., publicist, traducător, om de stat. Membru al Uniunii Scriitorilor din România şi din Republica Moldova şi al Uniunii Jurnaliştilor din Moldova. Autor şi coautor, redactor şi coredactor a peste 30 de manuale, elaborări metodice şi alte ediţii didactice şi a peste 250 de articole şi studii. Semnează în 2010 volumul Calvarul limbii române din Basarabia, 552 p., editat de Casa Limbii Române „Nichita Stănescu”. Ministru al Ştiinţei şi Învăţământului din Republica Moldova (1990-1994). Fondator al revistei „Limba Română”.

TEXTE PUBLICATE

În limba română Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
O limbă – o naţiune Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Apostol al pământului nostru Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Plecăciunile noastre, adevărat bărbat al neamului! Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Quam cito transit, fratre Mozart, fama mundi1 Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
„În opreliştea unei clipe din istorie, posteritatea admiră gestul semeţ de demnitate al lui Beethoven...” Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Izgonirea sclavului din sine Nr. 1-2, anul XX, 2010
Traiectoria unui destin (fragment) Nr. 3-4, anul XX, 2010
Caisul Nr. 3-4, anul XX, 2010
Ca un neostoit salcâm din stepa Bugeacului Nr. 7-8, anul XX, 2010
Ion Dumeniuk Nr. 3-6, anul XXI, 2011
20 de ani de luptă şi rezistenţă Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Salahorind la cetatea limbii române Nr. 7-8, anul XXI, 2011
Drept în demnitatea lui, sorbind din cupa libertăţii Nr. 12, anul XV, 2005
Sunt, ca Manole, un umil zidar Nr. 7-8, anul XXII, 2012
La straja purităţii graiului matern Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Şi cum la noi, acasă, nu-n poveşti Nr. 5-9, anul XV, 2005
„Oriunde aş munci, o fac în folosul oamenilor...” Nr. 5-9, anul XV, 2005
Eppur, si muove! Nr. 4, anul XV, 2005
Ne-a spart fortuna-n două răsuflarea Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Destinul limbii, destinul revistei Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Legislaţia lingvistică şi identitatea naţională a basarabenilor Nr. 4, anul XXIV, 2014
Colosul din Tübingen Nr. 10, anul XII, 2002
Şi toţi se jură: lupi în piei de oaie... Nr. 5, anul XXIV, 2014
Învățător al neamului Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Mai mare bogăţie nu-i când ai Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Scrisoare deschisă Nr. 5-6, anul XXV, 2015
25 de ani de luptă și rezistență Nr. 5-6, anul XXV, 2015
În ziua-n care-om da de-acea comoară (Coroană de sonete) Nr. 1, anul XXVII, 2017
Să rămâi tu însuți, orice s-ar întâmpla Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog