Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

ITINERAR LEXICAL

SINTEZE

CUVINTE DEZVELITE

PRO DIDACTICA

INTERFERENŢE

CRITICĂ, ESEU

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

EVENIMENT

RESTITUIRI

RECITIREA CLASICILOR

DIALOGUL ARTELOR

NICOLAE POPA – 60

ARS POETICA

LECŢIILE ISTORIEI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

STAREA DE VEGHE

PROFIL

PROZĂ

MESERII DE ALTĂDATĂ

ECOURI, REFLECȚII

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iraida CONDREA

Iraida CONDREA
Doctor habilitat în filologie, profesor universitar la Departamentul Lingvistică Română și Știință Literară, Facultatea de Litere, USM. Director al Școlii doctorale „Studii lingvistice și literare”. Domenii de cercetare: sociolingvistică, traducere, stilistică, pragmatică, cultivarea limbii, lingvistica textului. Autoare a mai multor volume, dintre care: Traducerea din perspectivă semiotică (2006), Studii de sociolingvistică (2007), Curs de stilistică (2008), E timpul să vorbim corect (2014).

TEXTE PUBLICATE

A ştiut să formeze echipe competente, să solidarizeze oamenii Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Referinţe nonverbale şi paraverbale în textul dramatic Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Lingvistul şi omul George Pruteanu Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Dumitru Irimia la Chişinău Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Limba română în spaţiul public (aspecte ale campaniei electorale) Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Conferinţă ştiinţifică la Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Valori stilistice ale formelor diminutivale Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Experienţe metalingvistice Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Cu omenie, despre oameni şi cărţi Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Testament Nr. 1-2, anul XX, 2010
Argoul basarabean în stradă şi în presă Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Antroponimul ca semn lingvistic Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Textul ca semn şi semnul ca text Nr. 1-3, anul XVI, 2006
Limba şi literatura română: regional – naţional  – universal (Iaşi – Chişinău, 24-27 noiembrie 2005) Nr. 12, anul XV, 2005
Un dascăl al tuturor Nr. 4, anul XV, 2005
Scurt şi clar Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Limba română: o privire din Germania Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Cultivarea limbii – o preocupare constantă Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Diciţionare clujene Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Model de investigaţie sociolingvistică Nr. 1, anul XXIV, 2014
Dimensiunea şi structura frazei: efecte stilistice şi pragmatice Nr. 2, anul XXIV, 2014
Studia linguistica in honorem Prof. Valeriu Rusu Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Radiografie la zi a românei vorbite pe malurile Prutului Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Politica lingvistică – o problemă spinoasă în R. Moldova Nr. 1, anul XIII, 2003
Istoria veche a unui cuvânt nou Nr. 11-12, anul XII, 2002
Prelegeri coşeriene la Universitatea de Stat din Moldova Nr. 10, anul XII, 2002
Atenţie la până ce şi până când Nr. 7-9, anul XII, 2002
Denumirea limbii ca instrument în lupta politică Nr. 4-6, anul XII, 2002
Adaptarea cuvintelor împrumutate Nr. 4-6, anul XII, 2002
Adaptarea cuvintelor împrumutate Nr. 1-3, anul XII, 2002
Un sociolect în condiţii glotice basarabene Nr. 9-12, anul XI, 2001
Andrei Crijanovschi: Dicţionar de dificultăţi ale limbii române* Nr. 9-12, anul XI, 2001
Verbele reflexive în comunicarea actuală: probleme ale exprimării corecte Nr. 3, anul XXVII, 2017
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog