Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

FAȚETELE CUVÂNTULUI

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

COŞERIANA

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

CUVINTE DEZVELITE

INTERFERENŢE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

FĂURITORI AI UNIRII

INEDIT

STAREA DE VEGHE

EVOCĂRI

POESIS

PROZĂ

JUVENTUS

CRITICĂ. ESEU

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

SINTAXĂ

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

PRO DIDACTICA

DIALOGUL ARTELOR

DISOCIERI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Vladimir ZAGAEVSCHI

Vladimir ZAGAEVSCHI
Conf. univ. dr., Facultatea de Litere, U.S.M. Domenii de cercetare: fonetica, dialectologia, gramatica istorică a limbii române. Cursuri speciale elaborate: Probleme de fonologie, Probleme de ortografie a limbii române, Bazele teoretice ale ortografiei ş.a. Autor a peste 250 publicaţii ştiinţifice, inclusiv monografiile: „Culorile accentului" (1988), „Studii de gramatică dialectală comparată" (1990); manualele (în colab.): „Curs de dialectologie română" (1991), „Curs de gramatică istorică a limbii române" (1991), „Fonetica" (1993). Participant la numeroase întruniri ştiinţifice naţionale şi internaţionale.

TEXTE PUBLICATE

A fost om bun, simplu şi modest Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Fşier biobibliografic Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
„Ca neam supravieţuim prin graiul matern...” Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Nume de familie româneşti cu formantul -arius în evoluţie (Morariu, Morari, Moraru, Morar) Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
Sextil Puşcariu, profesor ilustru şi lingvist român de vocaţie europeană (60 de ani de la trecerea în nefiinţă) Nr. 3-4, anul XVIII, 2008
Un nou volum despre fenomenele limbii în mişcare Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Nume de familie româneşti articulate cu -l (Creţul, Dodul, Grosul, Racul) Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Lingvistul de tip hasdeian Nr. 1-2, anul XX, 2010
Nume de familie româneşti (Doga, Goga, Goma, Moga, Popa, Zota) Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Accidente fonetice în proza eminesciană Nr. 5-6, anul XX, 2010
Simpozion Internaţional de Dialectologie la Cluj Nr. 11-12, anul XX, 2010
Ucraineanul Ion Dumeniuk – apărător ardent al Limbii Române Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Vocaţie şi destin Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Fonetica pentru lingvişti şi lingviştii despre fonetică Nr. 4, anul XV, 2005
Îndrăgostit de graiul strămoşesc Nr. 9-10, anul XIV, 2004
Dialectologul Vasile Pavel la ceas aniversar Nr. 7-8, anul XIV, 2004
Nume de familie şi prenume româneşti basarabene deformate de funcţionarii alolingvi în context diglosic Nr. 2, anul XXIV, 2014
Nume de familie româneşti arhaice şi derivatele lor în zone periferice şi insulare Nr. 4, anul XXIV, 2014
Profesorul Valeriu Rusu, dialectolog Nr. 4-8, anul XI, 2001
Locuţiuni şi comparaţii ca echivalente ale adjectivelor în graiurile moldoveneşti de la est de Prut Nr. 6, anul XXIV, 2014
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog