Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LEGISLAŢIA LINGVISTICĂ – 15 ANI DE LA ADOPTARE

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Revista Limba Română Nr. 7-8, anul XIV, 2004

RUBRICI


LEGISLAŢIA LINGVISTICĂ – 15 ANI DE LA ADOPTARE

Chestionar. Legislaţia lingvistică – 15 ani de la adoptare

Ion BORŞEVICI


Denumirea corectă a limbii noastre a fost votată în Parlament în Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova

Mircea SNEGUR


Avem nevoie de o „agresivitate” mai pronunţată a ştiinţei filologice

Mihai CIMPOI


Limba rosteşte fiinţa unui popor şi îi dă certitudinea că există ca făuritor de istorie

Silviu BEREJAN


Cauzele ostilităţii faţă de limba română în societatea moldovenească actuală

Nicolae CORLĂTEANU


Încercările de a crea o „nouă” limbă romanică diferită de cea română nu vor da nici un rezultat

Anatol CIOBANU


Nici un stat cu adevărat suveran nu e predispus să permită unei etnii minoritare să-şi declare limba sa drept limbă de comunicare interetnică

Ion EŢCU


Trebuie să însuşim experienţa statelor dezvoltate în soluţionarea problemelor sociolingvistice

Mihail Gh. CIBOTARU


Vinoveţii dramei prin care trece biata noastră Limbă suntem noi

Victoria TROFIMOV


Să impunem respect pentru limba şi cultura naţională

Gheorghe NEGRU


Poate oare un concept care a fost şi este expresia teoretică a intereselor expansioniste ruseşti să întărească statul Republica Moldova?

Ion MELNICIUC


Fiecare vorbitor de limbă română trebuie să devină cetate

Teodor COTELNIC


E necesar ca statul să promoveze o politică lingvistică clară, bazată pe investigaţii ştiinţifice (nu pe minciuni)

Albina DUMBRĂVEANU

Eugenia CHIOSA


Sîntem datori să ne apărăm propria identitate

Ion BURUIANĂ


Limba română trebuie să fie pusă în drepturile ei fireşti

Petru BUTUC


Limba română este singura limbă de la noi cu dreptul de a fi limbă de stat

Claudia SLUTU-GRAMA

Dumitru C. GRAMA


Este necesară protejarea limbii şi culturii noastre naţionale

Ion ŢURCANU


E contraproductiv să credem că sîntem condamnaţi pe vecie

Victor GREBENŞCICOV


Moldovenismul primitiv a pornit iarăşi în ofensivă

Zinaida TĂRÂŢĂ


Actualmente, însuşirea şi funcţionarea limbii de stat este lipsită de suport motivaţional

Ion HADÂRCĂ


Dacă şansa moare prima
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog