Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

ARGUMENT

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

COŞERIANA

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

CUVINTE DEZVELITE

LEXICOLOGIE

RECURS LA PATRIMONIU

RECITIREA CLASICILOR

SINTEZE

INEDIT

CRITICĂ. ESEU

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

CULTURA MEMORIEI URBANE

LITERATURĂ ŞI DESTIN

CONFESIUNI

PRO DIDACTICA

POESIS

STAREA DE VEGHE

EX CIVITATE

REGISTRU ACTUAL

LECŢIILE ISTORIEI

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

DIALOGUL ARTELOR

EVENIMENT

RESTITUTIO

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Iulian BOLDEA

Iulian BOLDEA
Prof. univ. dr., Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureş; cercetător științific la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gh. Șincai” al Academiei Române. Este conducător de doctorat, director al revistei „Acta Marisiensis. Philologia”, redactor-şef al revistei „Vatra”, membru în colegiul de redacţie al mai multor reviste de cultură. Dintre volumele publicate: Scriitori români contemporani (2002); Poezia neomodernistă (2005); Vârstele criticii (2005); Istoria didactică a poeziei româneşti (2005); Poeţi români postmoderni (2006); Teme şi variaţiuni (2008), De la modernism la postmodernism (2011), Ipostaze şi lecture critice (2018).

TEXTE PUBLICATE

Ludic şi ironie în proza optzecistă Nr. 11-12, anul XVIII, 2008
Grigore Vieru – valoare şi adevăr poetic Nr. 1-4, anul XIX, 2009
Lirica românească premodernă. Poeţii Văcăreşti Nr. 5-6, anul XIX, 2009
George Coşbuc – metamorfozele lirismului (II)* Nr. 7-8, anul XVIII, 2008
George Coşbuc – metamorfozele lirismului (I) Nr. 5-6, anul XVIII, 2008
Costache Conachi şi neoclasicismul poetic românesc Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Poezia lui Alexandru Lungu Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Bacovia. Reprezentările eului poetic Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Ion Minulescu şi măştile poeziei Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Ion Heliade Rădulescu. Roluri şi măşti ale poeziei Nr. 9-10, anul XIX, 2009
Romantism şi simbolism în poezia lui Alexandru Macedonski Nr. 7-9, anul XVII, 2007
Livresc şi parodic în poezia lui Mircea Cărtărescu Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Cultură şi performanţă Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Identitate şi ruptură în opera lui Emil Cioran Nr. 11-12, anul XIX, 2009
Dualismul poetic paşoptist. Grigore Alexandrescu Nr. 3-4, anul XX, 2010
Memorialistica lui Mircea Eliade Nr. 1-3, anul XVII, 2007
Retorica peisajului şi fascinaţia vizualităţii în pastelurile lui Vasile Alecsandri Nr. 5-6, anul XX, 2010
Ana Blandiana. Revelaţiile poeziei Nr. 7-8, anul XX, 2010
Tentaţia istoriei literare Nr. 9-10, anul XX, 2010
Pavel Chihaia. Exerciţii de supravieţuire Nr. 11-12, anul XX, 2010
Critica de empatie Nr. 1-2, anul XXI, 2011
Ion Pop. Caligrafii şi reverii Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Hermeneutica ideilor filozofice Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Mariana Bojan. Fantezism şi melancolie Nr. 7-8, anul XXII, 2012
Adrian Popescu: livrescul ca spiritualizare Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Dinu Flămând sau depăşirea limitei Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Expresivitatea interogaţiei critice Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Acad. Alexandru Surdu şi fascinaţia conceptelor Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Convergenţe critice Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Parabola ca adevăr sacru Nr. 1, anul XXIV, 2014
Actualitatea criticii Nr. 4, anul XXIV, 2014
Eugène Ionesco – intransigenţă şi valoare Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Mircea Eliade – ideologie şi cultură Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Între extreme. Generaţia ’27 Nr. 5-6, anul XXV, 2015
Istoria literară. Dileme, provocări, (in)certitudini Nr. 4, anul XXVII, 2017
Publicația „Echinox” în pagini de epistolar Nr. 5-6, anul XXVII, 2017
Provocările istoriei literare Nr. 1, anul XXIX, 2019
Ion Horea – memorie și arhetip poetic Nr. 2-3, anul XXX, 2020
Destin și istorie: proza lui Mihai Sin Nr. 4-5, anul XXX, 2020
Amintirea unui poet: Traian Furnea Nr. 6, anul XXX, 2020
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog