Limba Română
            Revistă de ştiinţă şi cultură Apare la Chisinău din 1991

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

ADEVĂRUL DESPRE NOI

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

PRECURSORII DESPRE UNIRE

COŞERIANA

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

INTERFERENŢE

CUVINTE DEZVELITE

GRAMATICĂ

AD LITTERAM

INEDIT

RECITIREA CLASICILOR

ECOURI, REFLECȚII

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

POESIS

CRITICĂ, ESEU

SINTEZE

PRO DIDACTICA

ÎNSEMNE IDENTITARE

PORTRET

DIALOGUL ARTELOR

AUTORI ÎN NR. CURENT


Arhiva

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

1991-2001

Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Anatol EREMIA

Anatol EREMIA
Dr. hab., cercetător conferenţiar, lingvist, specialist în onomastică. A editat 25 de cărţi, cele mai recente fiind „Dicţionar explicativ şi etimologic de termeni geografici", Chişinău, 2006; „Dicţionar geografic universal", Chişinău, 2008; „Localităţile Republicii Moldova. Ghid informativ documentar", 2009.

TEXTE PUBLICATE

Promotor al ştiinţei filologice Nr. 9-10, anul XVIII, 2008
Identitatea toponimiei româneşti Nr. 7-8, anul XIX, 2009
Reglementarea şi ocrotirea toponimiei naţionale Nr. 1-2, anul XVIII, 2008
Dicţionar toponimic (II)* Nr. 10-12, anul XVII, 2007
Dicţionar toponimic Nr. 4-6, anul XVII, 2007
Dicţionar toponimic (III)* Nr. 5-6, anul XX, 2010
Dicţionar toponimic (IV) Nr. 11-12, anul XX, 2010
Ion Dumbrăveanu, Studiu de derivatologie romanică şi generală, Chişinău, 2008, 250 p. Nr. 11-12, anul XX, 2010
Identitatea etnolingvistică românească în viziunea acad. Nicolae Corlăteanu. Opinii şi atitudini reflectate în revista „Limba Română” Nr. 3-6, anul XXI, 2011
Reglementarea şi ocrotirea onomasticii româneşti în Republica Moldova Nr. 11-12, anul XXI, 2011
Dicţionar toponimic (V) Nr. 3-4, anul XXII, 2012
Tradiţii istorice şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei Nr. 5-6, anul XXII, 2012
Cahulul în timp şi spaţiu (II) Nr. 11-12, anul XVI, 2006
Cahulul în timp şi spaţiu Nr. 10, anul XVI, 2006
„Procesul renaşterii naţionale a impulsionat munca de valorificare a patrimoniului onomastic” Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Oraşul Cahul: pagini de istorie Nr. 4-6, anul XVI, 2006
Limba română – simbol naţional şi atribut al statalităţii Republicii Moldova Nr. 9-10, anul XXII, 2012
Ion Dumeniuk – pedagog de vocaţie, exigent om de ştiinţă Nr. 11-12, anul XXII, 2012
Promotor şi apărător al graiului matern Nr. 1-3, anul XIV, 2004
Sate gemene cu denumiri identice Nr. 1-4, anul XXIII, 2013
Gheorghe Bolocan, Elena Şodolescu-Silvestru, Iustina Burci, Ion Toma, Dicţionarul entopic al limbii române, Craiova, vol. I-II, Editura Universitaria, 2009 Nr. 7-8, anul XXIII, 2013
Ortografierea numelor geografice Nr. 9-12, anul XXIII, 2013
Hidronimia Basarabiei. Originea şi semnificaţia numelor de râuri Nr. 1, anul XXIV, 2014
Dicţionar toponimic (VI) Nr. 4, anul XXIV, 2014
Schimbarea la faţă a capitalei prin toponimie Nr. 4-5, anul XIII, 2003
Front unic în apărarea limbii române Nr. 9-12, anul XI, 2001
Dicţionar toponimic (VI)* Nr. 5, anul XXIV, 2014
Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (I) Nr. 1-2, anul XXV, 2015
Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II) Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Savantul care a marcat o epocă în filologia românească Nr. 3-4, anul XXV, 2015
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (I) Nr. 1-2, anul XXVI, 2016
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (II) Nr. 1, anul XXVII, 2017
Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (III) Nr. 2, anul XXVII, 2017
Chișinăul în urcușul spre Unire Nr. 1-2, anul XXVIII, 2018
Chișinăul în urcușul spre Unire (II) Nr. 5-6, anul XXVIII, 2018
 
  home    nr. curent    cărți    autori    noutăţi    contact    referinţe    Invitaţie la dialog