Autori

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Alexandru NEGRESCU

Alexandru NEGRESCU

Asist. univ., Universitatea Politehnică din București. Autor al unor studii şi cărţi din domeniul matematicii.

TEXTE PUBLICATE