REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXVII, 2017


DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Mircea COLOŞENCO


Poezia axiomă a lui Alexei Mateevici

RECITINDU-L PE COȘERIU

Eugeniu COŞERIU


„Limba moldovenească” – o fantomă lingvistică

CRITICĂ. ESEU

Petru URSACHE


Maiorescu şi cultura europeană

Iulian BOLDEA


Istoria literară. Dileme, provocări, (in)certitudini

Adrian Dinu RACHIERU


„Vieţile” lui Nicolae Breban

Ana BANTOŞ


Discursul postmodern: revendicarea memoriei

Mariana CÎLȚ


Biserica Albă de Ion Druță. Relaţia dintre simbolistica titlului, moto şi planurile romanului

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Aliona SOBOL


Repetiţia – mijloc de exprimare a aspectualităţii în limba română

Viorica LIFARI


Metode de cercetare a conceptelor din perspectiva lingvisticii cognitive

Emilia OGLINDĂ


Particularități gramaticale ale textelor unor acatiste

CONSPECTE

Cristina PÎNZARIU


Patria limbii române

RECURS LA PATRIMONIU

Alexandru SURDU


Elogiul filosofiei româneşti

COŞERIANA

Johannes KABATEK


João de Barros și Antonio Nebrija (plecând de la notiţele lui Eugeniu Coşeriu)

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Competitivitatea socială a satelor

PROZĂ

Claudia PARTOLE


Guttentag; Lingura

DIALOGUL ARTELOR

Constantin SPÎNU


Victor Hristov - un artist al expresiilor cromatice decorative

POESIS

George TERZIU


Linia imaginară; Aşa cum zici; Momentul; Scrisoare; Poemul frânturilor de gânduri; Dimineaţa ciudată; Plimbare pe facebook; Străinul perfect; Sfârşitul unui poet dubios

Passionaria STOICESCU


Despre boemie, morală şi jocul lingvistic

MEMORIALISTICĂ

Mircea DRUC


EI și NOI

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Adelina Emilia MIHALI


O amplă lucrare despre nume și numire

Roxana PAŞCA


O contribuție valoroasă în domeniul onomasticii

IN MEMORIAM

Cristinel MUNTEANU


Calistrat Hogaş în evocarea lui Anton Marin

Ana BANTOŞ


Maria Briedis-Macovei: Suntem atât de plini de adevăr, ca visul împlinit

Maria BRIEDIS-MACOVEI


Câte o Marie; Trece timpul; Amintiri din copilărie; Vâlvătaie; Ai uitat că nu sunt...; Dor de dor; Vise de argint...; Fără ieri...; Cântă anii mei; Ore decedate; În drumul vieții noastre; Încotro gonesc