REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XXII, 2012


ARGUMENT

Alexandru ZUB


Basarabia – 200

Basarabia pe drumul deşteptării (anii ’90)

NOTA BENE

Alexandru BANTOŞ

Petre GURAN


Basarabia mai aşteaptă să fie descoperită, cu dragoste, în complexitatea ei istorică

EMINESCIANA

Ioan MILICĂ


Basarabia, orizont eminescian

Theodor CODREANU


Basarabia în publicistica eminesciană (I)

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Un tratat anexionist

Valentin TOMULEŢ


Etapele şi specificul incorporării Basarabiei în sistemul economic şi politic al Imperiului Rus (anii 1812-1868/1873)

Dinu POŞTARENCU


Eliminarea, în 1828, a limbii române din sistemul administrativ al Basarabiei

Ioan C. POPA


Ţărănimea şi biserica – piloni ai apărării identităţii româneşti în Basarabia

Ioan SCURTU


Învăţământul, ştiinţa şi cultura Basarabiei integrate în statul naţional unitar român

Anatol PETRENCU


Raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa. Prima ocupaţie sovietică (1940-1941)

Dorin CIMPOEŞU


Amprenta Basarabiei pe relaţiile dintre România şi Rusia în secolul XX şi primele două decenii ale secolului al XXI-lea

LABIRINTUL CARTOGRAFIC AL ISTORIEI

Hărţi

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Laura TUGAREV


Sacrificiu şi rezistenţă

Vasile BOTNARU

Ana BLANDIANA

Romulus RUSAN

Ioana BOCA


Despre memorie ca formă de justiţie

Antonina SÂRBU

Anatol PĂDURARU


Fratele meu a pus problema opririi masacrului limbii române în Basarabia

Mihail Gh. CIBOTARU


Cei mai periculoşi ocupanţi ai noştri suntem chiar noi

DIALOGUL ARTELOR

Leonora SÂDNIC


Magia unei lumi interioare

Natalia CIORNAIA


Concept şi cuprindere

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Tradiţii istorice şi spiritualitate românească în toponimia Basarabiei

Lidia CODREANCA


Interferenţa bilingvă în onomastica românească din Basarabia (1812-1918)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Maria DANILOV


Bucoavne basarabene: tiraje, reeditări şi modele impuse de cenzura sinodală (1814-1863)

Ion CIOCANU


Contribuţii la salvarea şi dezvoltarea culturii româneşti în Basarabia (I)

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Există o „literatură moldovenească”?

Dan MĂNUCĂ


De la identitatea obiectivă la identitatea impusă

Ana BANTOŞ


Vladimir Beşleagă. Radiografia suferinţei*

Diana VRABIE


Oraşul Bălţi în viziunea unor scriitori (Geo Bogza – Un oraş din infern şi Ionel Teodoreanu – La Medeleni)

PORTRET

Valeria FRUNZE


Petre Ştefănucă – promotor al valorilor naţionale

Florin MARINESCU


Un basarabean înflăcărat. Scriitorul Dumitru C. Moruzi

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Adina DRAGOMIRESCU


Principiul morfologic în ortografia limbii române

Natalia MOGLAN


Incertitudinile prepoziţiei pe în limba română

Andrei CRIJANOVSCHI


Limba Română şi noi

Tudor NEDELCEA


O nouă limbă: „vlaha”

Mina-Maria RUSU


Limba ca spaţiu al locuirii. Arhetipul paradigmei verbului românesc

EVENIMENT

Dorin CIMPOEŞU


Conferinţa internaţională consacrată împlinirii a două secole de la ocuparea Basarabiei de către Rusia

Doina CERNICA


Istoria Basarabiei la Suceava

Doina CERNICA


Ziua Mondială a Poeziei şi cuvântul românesc la Cernăuţi

Elena BUTUCEL


Cititorul, cartea, scriitorul

Laura TUGAREV


Festivalul Filmului Francofon – la cea de-a XII-a ediţie în Republica Moldova

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2012