REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XIX, 2009


AUTOGRAF

Iulian FILIP


Necunoscutele tranziţiei

Iulian FILIP


De ce mă doare inima?

EMINESCIANA

Adrian Dinu RACHIERU


„Ideea Eminescu”

Dumitru IRIMIA


Adevărul între cuvîntul biblic şi cuvîntul poetic în viziunea lui Eminescu

PRO DIDACTICA

Iulian BOLDEA


Lirica românească premodernă. Poeţii Văcăreşti

Constantin ŞCHIOPU


Unele consideraţii privind redactarea / scrierea compunerilor narativă şi descriptivă

Veronica CIOBANU


Relaţia „literatură – arte” în contextul educaţiei literar-artistice a elevilor

Gabriela MEDAN


Ionel Teodoreanu şi Mateiu I. Caragiale – reprezentanţi ai direcţiei estetizante

Andrei PROHIN


Pământ şi apă. Glose istorico-literare la Eminescu

COŞERIANA

Rudolf WINDISCH


„Pentru noi, romanistica a fost, aşa cum am învăţat-o de la Coseriu, catalizatorul care ne-a dezvăluit problemele şi metodologia lingvisticii romanice şi generale”

ANIVERSĂRI. ANATOL CIOBANU – 75

Alexandru BANTOŞ


Vocea unei conştiinţe

POESIS

Iulian FILIP


Durere în umăr

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Acuitate auditivă în expresii idiomatice româneşti

Sabina CORNICIUC


Dialogul: reflexe interdisciplinare

CRITICĂ. ESEU

Dan MĂNUCĂ


Caragiale şi Delavrancea: posomoreala naturalismului

Diana VRABIE


Adolescentul în căutarea sinelui

Ilie MOISUC


Mircea Eliade – implicaţiile scriiturii eseistice

Adriana CAZACU


Poezia lui Liviu Deleanu din perioada interbelică: deschideri spre modernitate

DIALOGUL ARTELOR

Vlad POHILĂ


Maria Tănase, ascultată şi văzută din Basarabia

Emanuela ILIE


Artele şi dialogismul sau provocările plurale ale lui Iulian Filip

Iulian FILIP


Marginile românităţii urmează să mai fie valorificate

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Emil Cioran în căutarea... paradoxului

Theodor CODREANU


Aurelia Rusu şi prestigiul eminescologiei

Aliona GRATI


Prolegomene pentru principiul dialogic de sistematizare a terminologiei literare

Diana VRABIE


Prin Suburbiile municipale

Vitalie RĂILEANU


Masca ironică sau Triumful asupra uitării la Anatol Moraru

Mihai POSADA


Între Canada şi Bucovina – Viaţa, ca o vizită

Mihai POSADA


Margareta Constantinescu, Zi de târg la farmacia din Iara

Cristinel MUNTEANU


Vita brevis, lingua latina longa

Daiana FELECAN


Semantica textului şi problema referinţei nominale

Vasile C. IONIŢĂ


„Şi se ivi odată cu omul slobod munca”

ITINERAR LEXICAL

Iulia MĂRGĂRIT


Creaţii lexicale şi semantice la nivelul graiurilor româneşti din stânga Prutului

Nicolae FELECAN


Relaţia vocativ / nominativ la numele de persoană

Marin BUTUC


Interacţiunea lexicului comun cu terminologia militară

Alexandru CAZACU


Semiotica pieselor utilizate pentru acoperirea capului