REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXXIII, 2023


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Limba română: identitatea și unitatea noastră

LEGE pentru implementarea considerentelor unor hotărâri ale Curții Constituționale

Maia SANDU


Limba română poate și trebuie să devină catalizatorul societății

LIMBA ROMÂNĂ ȘI ADEVĂRUL ŞTIINŢIFIC

Nicolae MĂTCAŞ


Bine-ai venit cu numele corect în Constituţie, zbuciumată limbă română!

Un act important

Ion TIGHINEANU


Decizie istorică

Ioan-Aurel POP


Patria noastră, limba română

Luminița BOTOȘINEANU,

Florin-Teodor OLARIU


Ştiinţă, politică şi adevăr

Teo CHIRIAC


Ușa de intrare în Veșnicie

Gheorghe CHIVU


Adevărul ar trebui să învingă totdeauna

Adrian Dinu RACHIERU


Despre patriotismul limbii

Mina-Maria RUSU


Orfani de limba maternă

Iurie BOJONCĂ


Limba română este stăpână

Ioan C. POPA


Dreptate pentru Limba Română

Valeriu SAHARNEANU


O biruință istorică a limbii române. Un impas istoric al prigonitorilor ei

Constantin OLTEANU


O revistă care poate fi dăruită cu autograf

O limbă – o naţiune

ITINERAR RETROSPECTIV

Precizare

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”

Eugeniu COŞERIU


Latinitatea orientală

Nicolae CORLĂTEANU


Româna literară în Republica Moldova: istorie şi actualitate

Silviu BEREJAN


De ce limba exemplară din uzul oficial al Republicii Moldova nu poate fi numită moldovenească?

Rajmund PIOTROWSKI


O limbă cu două denumiri?

Stanislav SEMCINSKI


Cu privire la necesitatea de a reveni la denumirea tradiţională a limbii moldovenilor

Vlad POHILĂ


Limba română din R. Moldova, între primejdii şi speranţe

Grigore VIERU


Limba Română – oastea noastră naţională

Ana BANTOŞ


Grigore Vieru, Academia de Științe a Moldovei și Medalia „Nicolae Milescu Spătarul”

DESPRE REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ”

Eugeniu COŞERIU


„Limba Română” – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut

Cristinel MUNTEANU


Revista „Limba Română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic

Dorin CIMPOEŞU


Limba română – crezul unei reviste a conştiinţei naţionale

Stelian DUMISTRĂCEL


Stindardul dacoromânei

Tatiana CURMEI-FISTICANU


„Limba Română” – şcoala mea de suflet

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Idealurile pulsează în conștiința noastră ca o inimă

Septimiu CHELCEA


O revistă a tuturor românilor

Gheorghe PÂRJA


Revista „LIMBA ROMÂNĂ” – 33

IN MEMORIAM

EROII LIMBII ROMÂNE