REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XXII, 2012


RESTITUTIO

Eugeniu COŞERIU


Politici lingvistice

COŞERIANA

Ioan MILICĂ


Stilistica, în concepția lui E. Coșeriu. Note de lectură

Emilia OGLINDĂ


Creativitate şi schimbare lingvistică în viziunea lui E. Coşeriu

Vasile PAVEL


Despre crearea unităţilor de vocabular din perspectivă onomasiologică

MEMENTO

Cristinel MUNTEANU


Amintiri şi reflecţii despre Coşeriu

BLAZON DE PROFESOR

O biografie marcată de nobleţe şi dăruire

Alexandru BANTOŞ

Gheorghe CHIVU


A face filologie înseamnă a lucra în folosul culturii naţionale

Ioan MILICĂ


Spiritul și litera cărturarului

COLOCVIILE LR

Limbă, cultură, istorie la Est de Prut. Autoidentificare şi viitor

Anatol CIOBANU


Privire retrospectivă asupra destinului limbii române (Basarabia şi Bucovina, sec. XIX)

Ana BANTOŞ


Literatura de la Est de Prut şi reflexele brutalităţii istoriei. Lidia Istrati*

Gheorghe NEGRU


Lupta cu „naţionalismul” în R.S.S.M. Două cazuri mai puţin cunoscute din 1970

Vlad MISCHEVCA


„Această pace este şi va rămâne o enigmă...”

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Dinu Flămând sau depăşirea limitei

Maria CHEŢAN


Nivele de Realitate în fragmentul de roman Kilometrul zero de Ștefan Aug. Doinaș

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Adina DRAGOMIRESCU


Folosirea cratimei

Vasile DUMBRAVĂ


Ce limbi sunt vorbite în instituţiile medicale din Găgăuzia?

Emilia OGLINDĂ


Aspecte ale sinonimiei gramaticale

DIALOGUL ARTELOR

Constantin I. CIOBANU


Gheorghe Mardare şi asumarea polivalenţei

Gheorghe MARDARE


Senzaţie şi imagine

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


O lingvistică a „rostirii”

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Lingvistica integrală coşeriană între exegeză şi creaţie

Lilia STEGĂRESCU

Nicolae JANTÂC


Îndrumarul urbonimic al Chişinăului

Constantin BURAC


O carte de istorie cu miză diplomatică

Vasile BAJUREANU


O carte necesară despre Nominativul temic

Nicolae DIMA


Jurnalul unui român basarabean

Doina CERNICA


Grădina românilor pe cerul timpului

Ludmila BULAT


Hronicul unei biblioteci

IN MEMORIAM

Anatol EREMIA


Ion Dumeniuk – pedagog de vocaţie, exigent om de ştiinţă

Nicolae MĂTCAŞ


La straja purităţii graiului matern

ABONAMENTE

Citiţi şi în 2013 revistele „Limba Română”, „Făclia”, „Florile Dalbe”, „Natura”