REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-12, anul XI, 2001


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Şansa noastră

CONGRESUL I AL FILOLOGILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

Un congres necesar

Mihai CIMPOI


Discurs inaugural

Sergiu NAZARIA


Cu şi prin cuvânt*

Gheorghe RUSNAC


Să cultivăm dragostea faţă de limba română

Anatol CIOBANU


Un stat suveran – o singură limbă de stat

Silviu BEREJAN


Conştiinţa naţională ca bază pentru denumirea limbii şi a poporului ce o vorbeşte

Ion CIOCANU


Nu! tiraniei limbii ruse

Mihail PURICE


Legislaţia lin­gvistică şi problemele limbii de stat

Serafim SAKA


Catapultele bat din nou în zidul răbdării noastre

Adrian GHICOV


Valenţele învăţământului formativ

Tamara CRISTEI


Problema eficientizării procesului instructiv

Vlad PÂSLARU


Limba şi literatura română în şcoală este garantul identităţii noastre naţionale

Liliana RUSU


Un pas înainte, câţi înapoi?

Viorica BOLOCAN


Importanţa instruirii continue a profesorilor

Ion BORŞEVICI


Tragismul limbii de stat

Alin-Mihai GHERMAN


Cuvântul scris ca factor al unităţii de limbă

Nicolae DABIJA


“Internaţionaliştii”

Anatol LENŢA

Nicolae CHIRICENCO


Limbă dominantă şi limbă naţională: incidenţe structural-semantice

Petru BUTUC


Româna literară, expresie a continuităţii în Republica Moldova

Anatol EREMIA


Front unic în apărarea limbii române

Scrisoare deschisă

Rezoluţia Congresului I al Filologilor din Republica Moldova, 29 august 2001, Chişinău

STAREA DE VEGHE

Gheorghe MIHĂILĂ


În marginile adevărului (II)*

LIMBA ROMÂNĂ ACTUALĂ

Teodor COTELNIC


Normă lingvistică şi variante

Alexandru DÂRUL


Interjecţia şi părţile de vorbire

Iraida CONDREA


Un sociolect în condiţii glotice basarabene

GRAMATICĂ

Svetlana CIOBANU


Determinanţi atributivi şi circumstanţiali*

Ştefania ISAC


Unele aspecte ale interferenţei de gen în limbile engleză şi română

CONGRESE. CONFERINŢE. SEMINARE

Rezoluţia Colocviului internaţional de ştiinţe ale limbajului

ARS POETICA

Iulian FILIP


Transplant

Eugen DORCESCU


2000

Lidia UNGUREANU


Azi, mâine…

PRO DIDACTICA

Examenul de bacalaureat la limba şi literatura română – o inovaţie întru satisfacerea aşteptărilor

EMINESCU AL NOSTRU

Mina-Maria RUSU


Nuanţe ale iubirii eminesciene (filia, agápe şi éros)

SCRIITORI CONTEMPORANI

Ana BANTOŞ


Vladimir Beşleagă: vocaţia suferinţei

LECŢIILE ISTORIEI

Vladimir BEŞLEAGĂ

Andrei CODIŢĂ


“Şi aşa am păţit noi. Nici nu-ţi pot spune câte prefaceri au fost pe locul ista...”

Gheorghe NEGRU


O preistorie necunoscută a ziarului “Basarabia”

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Nicolae DERGACI


Vocabule româneşti în povestirea Cântecul haiducului de Ivan Bunin

LATINA GINTĂ E REGINĂ

Ion CIOCANU


Scriitori clasici despre latinitatea românilor

CONFLUENŢE

Vlad POHILĂ


Feodor Dostoievski sau omul fericit prin suferinţă (1821-1881)

Mihai CIMPOI


O operă plină de pasionalitate

Ion RENIŢĂ


Octavio Paz (1914-1998)

Octavio PAZ


Capul sau pajura?

CONCURS DE CREAŢIE

Cristina CORCODEL


Animale domestice

Alexandru BURUIANĂ


* * *

Galina MATCOVSCHI


Urcuş

DIALOGUL ARTELOR

Vladimir BULAT


Idioţenia şi moartea – aspecte mai puţin studiate ale sensibilităţii vizuale postmoderne*

Ana MARIAN


Alexandru Plămădeală

EVENIMENT CULTURAL

Luminiţa CÂMPEANU


Sărbătoare la Căuşeni

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Maria COSNICEANU


O carte pentru toţi

Iraida CONDREA


Andrei Crijanovschi: Dicţionar de dificultăţi ale limbii române*

Viorica STAMATI-ZAHARIA

Alexandru BURLACU


Vlad Pâslaru: Introducere în teoria educaţiei literar-artistice*