REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XV, 2005


ARGUMENT

Ştefan Aug. DOINAŞ


La naşterea poetului

PE MINE MIE REDĂ-MĂ

Brenda WALKER


Eminescu în mileniul trei

Michèle MATTUSCH


Nostalgie, melancolie şi tristeţe la cotitura timpurilor

Vlad SĂRĂTILĂ


Poetul, Sisiful şi noi

GRIGORE VIERU – 70

Poetul care a făcut mult bine Limbii Române

Filip TEODORESCU


O conştiinţă lucidă şi ziditoare a neamului

Alexandru BANTOŞ

Grigore VIERU


Limba în care creezi trebuie să fie atotcuprinzătoare mişcării sufletului şi cugetului

Ana BANTOŞ


Grigore Vieru: între exilul şi libertatea interioară

Grigore CANŢÂRU


Intertextualitatea în poezia lui Grigore Vieru

Ion CIOCANU


„Cinstirea limbii” în publicistica lui Grigore Vieru

Ion MELNICIUC


Fascinaţia cuvântului poetic

Grigore VIERU


Jeu familial

Dumitru BLAJINU


Unde eşti, copilărie...

Vladimir BEŞLEAGĂ


Casa mea...

Alecu Ion GHILIA


Întâlniri la miezul nopţii

Antonie SOLOMON


Om de excepţie şi mare poet

Mihai CIMPOI


Clipe de graţie cu Grigore Vieru

Ion HADÂRCĂ


Verbul de lumină

Constantin TĂNASE


Fost-au acest Grigore Vieru Vodă...

Iulian FILIP


Academiile astrale ale poetului şi supravieţuirea Basarabiei

Leonida LARI


Aerul dur al înălţimii

Valeriu MATEI


Fericirea şi nefericirea poetului

Timofei ROŞCA


Un poet al nobleţei sufleteşti*

Marcela GAFTON

Ştefan ANDRONIC


„Fiecare poezie a lui Grigore Vieru este ca o rapsodie”

Un discipol al lui Orfeu

Ana BANTOŞ


Sine ira et studio

Alex. ŞTEFĂNESCU


Grigore Vieru (la o nouă lectură)

Gheorghe GRIGURCU


Poezie de patrie

Theodor CODREANU


A tăcea în limba neamului

Theodor CODREANU


Un arheu al Basarabiei

POESIS

Grigore VIERU


Un vis împlinit

Frunză verde, dorul creşte

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion MELNICIUC


Să apelăm mai des la dicţionarul explicativ (III)

Ion CIOCANU


Digeri, digerezi?

Aureliu BUSUIOC


Nu ştiu alţii cum sânt...

SOCIOLINGVISTICĂ

Gheorghe MOLDOVANU


Tipologia politicilor lingvistice

PERMANENŢA CLASICILOR

Avea o singură evlavie: Lirismul Absolut

Ion BARBU


Confesiuni*

Ion BARBU


Fragment dintr-o scrisoare*

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Vedea poezia-i formându-se fizic

Eugenio MONTALE


Poezia

FILOZOFIE

...Citind misterul Libertăţii

Nikolai BERDIAEV


Libertate, fiinţă şi spirit – esenţă şi existenţă. Actul creator

PROZĂ

Ioan MÂNĂSCURTĂ


Moartea academicianului Haris

ANALIZE ŞI SINTEZE

Oana BOC


Alcools de G. Apollinaire

ISTORIE LITERARĂ

Diana VRABIE


Privighetoarea oarbă

INTERVIU

Nina SLUTU

Mihail DOLGAN


„Numai prin artă omenirea se poate salva de vid” (I)

PROFIL

Grigore CANŢÂRU


Liviu Damian: tentaţia intertextualităţii

Liviu DAMIAN


Triptic

Ion HADÂRCĂ


Un dascăl înţelept

CO-LABORATOR

Tatiana CIOCOI


Teoria lumilor posibile şi arta romanescă a lui Umberto Eco

Monica HÂRŞAN


Mitul lui Orfeu în dramaturgia modernă: prefigurări ale postmodernismului

Victoria BARAGA


Tragedia lui Othello

ESEU

Leo BUTNARU


Pro metafora sau amorsarea unei noi paradigme

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Mina-Maria RUSU


Creativitate şi creaţie

RECENZII

Ion CIOCANU


Unul dintre făuritorii victoriei noastre

Ana BANTOŞ


Aurel Scobioală: Scriitorii când erau copii

O lucrare utilă

DINTRE SUTE DE REVISTE

Mihai Eminescu. Timpul. Dacia literară. Sud-est cultural

CONCURS

Festivalul-Concurs Naţional de Creaţie „Mihai Eminescu”