REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-6, anul XXI, 2011


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Nebiruit martor peste vremi potrivnice şi graniţe arbitrare

MESAJE

Marius SALA


O revistă a tuturor românilor

Nicolae DABIJA


Un drapel pe o redută...

Mihai ŞLEAHTIŢCHI


O publicaţie necesară şcolii

Arcadie SUCEVEANU


Emblemă a românismului şi a ideilor culturale

Eugen MUNTEANU


Vigoare şi tenacitate

Ilie Tudor ZEGREA


Liantul indispensabil al românilor

Ion HADÂRCĂ


Descinderi spre tipare, deschideri spre universal

Andrei STRÂMBEANU


Pe baricade de două decenii

Sub semnul dreptăţii istorice

Ghenadie JALOBĂ


Mobilul comunicării verbale şi imagistice

Dan MĂNUCĂ


O fortăreaţă paşnică

Împreună pe urmele adevărului

Gheorghe CIOCANU


Valoarea esenţială a naţiunii

Mihail GUZUN


La un examen de rezistenţă şi maturitate

Nicolae CHICUŞ


Oastea cu puteri nevăzute

Tudor LUPAŞCU


Adevărul nostru neclintit

Anatol PETRENCU


Două decenii în apărarea demnităţii naţionale

Alexe RĂU


Faţa şi oglinda fiinţei naţionale

OMUL ÎNCEPUTURILOR

Nicolae MĂTCAŞ


Ion Dumeniuk

Ion Dumeniuk. Note biobibliografice

Vladimir ZAGAEVSCHI


Ucraineanul Ion Dumeniuk – apărător ardent al Limbii Române

REPERE

Programul editorial al revistei „Limba Română”, reprodus din nr. 1, 1991, p. 3-4

Eugeniu COŞERIU


Identitatea limbii şi a poporului nostru

Eugeniu COŞERIU


Credinţă, sacrificiu şi destin

Gavril ISTRATE


De la „Dacia literară” la „Limba Română”

Grigore VIERU


Răzvrătirea limbii române

LIMBA ROMÂNĂ. PARCURS DIACRONIC

Nicolae MĂTCAŞ


20 de ani de luptă şi rezistenţă

Gheorghe CHIVU


„Limba Română” şi statutul limbii naţionale în Republica Moldova

Theodor CODREANU


Cuptorul lui Heraclit

Dorin CIMPOEŞU


Limba română – crezul unei reviste a conştiinţei naţionale

Stelian DUMISTRĂCEL


La o aniversară

Constantin ŞCHIOPU


Revărsarea unei mari iubiri

ITINERAR RETROSPECTIV

Maria COSNICEANU


Probleme de onomastică reflectate în revista „Limba Română”

Anatol EREMIA


Identitatea etnolingvistică românească în viziunea acad. Nicolae Corlăteanu. Opinii şi atitudini reflectate în revista „Limba Română”

Ion CIOCANU


Literatura în contextul cunoaşterii limbii

Dorina BALMUŞ


Dialog în eternitate

MASĂ ROTUNDĂ

Viorica-Ela CARAMAN


De la condiţiile supravieţuirii la tentaţia concurenţei

Adrian Dinu RACHIERU


După douăzeci de ani

Oliviu FELECAN


Avantajele promovării limbii

Valeriu SAHARNEANU


Rateurile noastre istorice derivă din problema lingvistică

Teodor BUZU


Misiunea istorică şi divină a Limbii Române

Victor GREBENŞCICOV


Rampă de lansare a tinerelor talente

Ion ANTON


Tărâmul apostolic al Limbii Române

Alexei MARULEA


Proba demnităţii şi a dăruirii neafişate

Secţiunea a II-a

Sabina CORNICIUC


O punte de legătură dintre intelectuali

Lina CODREANU


Sobrietate, diversitate şi consecvenţă

Petru BUTUC


Refugiul în patria spirituală a unui intelectual

Gheorghe ŢÂMBAL


„Limba Română” şi şcoala

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


Pro Didactica – prestigiu şi calitate

EVENIMENT

Întrunire festivă a comunităţii academice

Ionel HAIDUC


Academia Română la 145 ani. Starea Academiei. Expunere prezentată în Adunarea Generală Festivă din 4 aprilie 2011

Marius SALA


Dicţionarul Tezaur al Limbii Române

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA

Gunter NARR


Am fondat o editură pentru a-l publica legal pe Coşeriu

Cristinel MUNTEANU


Cum se învaţă o limbă (după Eugeniu Coşeriu)

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Iraida CONDREA


Antroponimul ca semn lingvistic

Tatiana VERDEŞ


Cuvinte-cheie în discursul politic actual

CRITICĂ. ESEU

Dan MĂNUCĂ


Între romantism şi simbolism: Noaptea de decemvrie

Mircea A. DIACONU


Poezia, precum banda lui Möbius...

Nicoleta REDINCIUC


Zahei orbul sau între lumină şi întuneric

POESIS

Arcadie SUCEVEANU


Linia din palmă

Arcadie SUCEVEANU


Repere biobibliografice

Arcadie SUCEVEANU


Referinţe istorico-literare

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Ana BANTOŞ


Creangă astăzi

Mihaela MUNTEANU SISERMAN


Daiana FELECAN, Aspecte ale polifoniei lingvistice. Teorie şi construcţie

George RUSNAC


Mihai VINEREANU, Dicţionar etimologic al limbii române pe baza cercetărilor de indo-europenistică

FORUM

Literatura română din Basarabia postbelică în contextul deschiderii spre universalism

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă (II)

PORTRET

Gheorghe Dodiţă, îndrumător în calea sinelui către sine

Adriana CAZACU


Manualul-crestomaţie Literatura română veche de Gh. Dodiţă – o bibliotecă substanţială a literaturii medievale

ARHI-PERSPECTIVE

Andrei VIZIRU


Strada Sforii, cea mai îngustă stradă din Europa

JURNAL

Antonina SÂRBU


Doi ani fără Poştalionul din vis, Paul Miron

Paul MIRON


Pseudodiarium basarabean

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Formarea cititorului prin lecturi paralele

Vasile PAVEL


Limba română în şcolile din regiunile Cernăuţi şi Odesa

Mina-Maria RUSU


Patologia incomunicării postmoderne şi terapia prin cuvânt

Petru BUTUC


Gramaticalizarea, etapa decisivă în procesul istoric de unificare a românei literare

DIALOGUL ARTELOR

Tamara GRECU-PEICEV


Talent magnific, spirit combativ

Constantin PRUT


Vocaţia pictorului Mihail Grecu

Gheorghe VODĂ


El ne-a adus bucuria

Mihail GRECU


Jurnal (fragmente)

Mihail GRECU


Mihail Grecu şi sinteza ideilor moderne (pagini color)

Dumitru OLĂRESCU


Anatol Codru: poeticul realităţii sau realitatea poeticului

NOD ÎN PAPIRUS

Mircea V. CIOBANU


Poezia veselă

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Loghin ALEXEEV


Un poet martirizat

Coriolan BRAD


Comemorarea eroilor şi martirilor români în exil

Maria MOCANU


Români moldoveni din talpă suntem. Giurgiuleşti şi Anadol – două sate înnemurite

LECŢIILE ISTORIEI

Sergiu MUSTEAŢĂ


Lecţiile independenţei Republicii Moldova – tranziţia de la totalitarism la democraţie

Ion VARTA


Cenzura sovietică din R.S.S. Moldovenească în anii ’70 ai secolului al XX-lea