REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XX, 2010


AUTOGRAF

Emil BRUMARU


Baştina mitologică

Emil BRUMARU


Strămoşească

POESIS

Emil BRUMARU


Repere biobibliografice

Emil BRUMARU


Puck

Mircea A. DIACONU


Emil Brumaru. Existenţa ca text şi spaima crepusculară

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


O nuntă fără soacre

Mioara KOZAK


Structuri stilistice. Ochiul eminescian între fiinţa umană şi fiinţa lumii

CRITICĂ. ESEU

Viorica-Ela CARAMAN


Emilian Galaicu-Păun. Poezia ca itinerar către elementaritate

Mircea A. DIACONU


Mihai Ursachi, „Mântuitorul ironic” în „cetatea putreziciune”

Gheorghe MANOLACHE


Eshatologie şi secularizare în straie postmoderne

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Limbajul poetic: trăsături şi modalităţi de interpretare într-un demers didactic

ITINERAR LEXICAL

Ioan MILICĂ


Modele naive şi modele savante în reprezentarea lingvistică a realităţii: denumirile de plante

George RUSNAC


Etimologii (I)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (IV)

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU

Nicolae SARAMANDU


„Eu îl consider pe Coşeriu un lingvist clasic, în sensul clasicismului aşa cum l-a definit Călinescu într-un faimos articol”

Cristinel MUNTEANU


Lingvistica integrală ca organon pentru cercetările privind limbajul

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Theodor CODREANU


Aurelia Rusu şi „materialismul” eminescian

Anatol EREMIA


Ion Dumbrăveanu, Studiu de derivatologie romanică şi generală, Chişinău, 2008, 250 p.

FORUM

Dorin CIMPOEŞU


Contrareacţia Rusiei la transformările naţionale şi democratice din Basarabia

Anatol PETRENCU


Monografie despre fenomenul politic basarabean

Mihai RETEGAN


Un demers istoric depăşind tipul publicistic

DIALOGUL ARTELOR

Tudor BRAGA


Valentina Rusu Ciobanu. Precursoare a postmodernităţii

Valentina RUSU CIOBANU


Valentina Rusu Ciobanu şi geometrismul liric

PORTRET

Vlad POHILĂ


Marele nostru noroc de a-l avea pe Valentin Mândâcanu

Iulian BOLDEA


Pavel Chihaia. Exerciţii de supravieţuire

PROZĂ

Cristinel MUNTEANU


Mitologică

Erast CĂLINESCU


Nouăsprezece mărturii despre „ciuma” colectivizării

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Leons BRIEDIS

Grigore VIERU


„Letonii, dar şi ceilalţi baltici, lucrează în cultură aidoma naturii”

Andrei PROHIN


Teiul, lemn al icoanelor

SIMPOZION

Nicolae FELECAN


Congres Internaţional de Lingvistică şi Filologie Romanică la Valencia

Vladimir ZAGAEVSCHI


Simpozion Internaţional de Dialectologie la Cluj

IN MEMORIAM

Ana BANTOŞ


Ça me touche beaucoup!