REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 12, anul XIV, 2004


ARGUMENT

Vasile ROMANCIUC


Roata istoriei

ANALIZE ŞI SINTEZE

Constantin CIOPRAGA


Cezar Ivănescu – nelinişti şi mitologii

Ana BANTOŞ


Paul Goma: realitatea ca document

Diana VRABIE


În căutarea autenticităţii

Viorica MOLEA


Inerenţa frazeologismelor în limbajul artistic

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Chemat de iubirea materiei

Walt WHITMAN


Cântec despre mine

ŞTIINŢĂ ŞI FILOZOFIE

Ernst CASSIRER


O cheie pentru natura omului: simbolul

POESIS

Spiridon POPESCU


Sunt mai puţin c-un vers

PARADIGME

Cristina FLORESCU


Volumul – paradigmă temporală

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Stelian DUMISTRĂCEL


Dicton şi slogan

SOCIOLINGVISTICĂ

Gheorghe MOLDOVANU


O tipologie sociolingvistică a limbilor

ANIVERSĂRI

Anatol CIOBANU


Ion Ciocanu – 65

Alexandru BANTOŞ

Ion CIOCANU


În Republica Moldova cultura se află într-un cumplit impas...

Nicolae DABIJA


Criticul generaţiei noastre

Mihail Gh. CIBOTARU


Principialitate plus îndrăzneală

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


„Variantele” unor cuvinte în deserviciul... nostru

Ion MELNICIUC


Să apelăm mai des la dicţionarul explicativ (II)

CO-LABORATOR

Magda MAREŞ


Text, arhitext, paratext

Victoria BARAGA


Gabriel García Márquez: lectura lumii latente

Elena PRUS


Proxemica literară ca personalizare a spaţiului

Viorica POPA


Fenomenul analogiei în lingvistica românească

Lucia CEPRAGA


Despre terminologia economică în limba română (1830-1918)

Sofia SULAC


Titlul – element al structurii textului ziaristic

PROFIL

Ana BANTOŞ


Gheorghe Vodă: între solitudine şi solidaritate

Petru Ţaranu. Biobibliografie

Alexandru BANTOŞ

Petru ŢARANU


Să nu dăm cu piciorul în ceea ce a zămislit Dumnezeu

RECENZII

Ion CIOCANU


Cu creionul în mână...

Claudia PARTOLE


Neologismul în creaţia lui Eminescu

Rita RĂILEANU


Limba română în Basarabia (1812-1918)

CONCURS

Concursul „Moştenire” (ediţia a douăsprezecea)

IN MEMORIAM

Vasile MELNIC (1934-2004)

DINTRE SUTE DE REVISTE

Vatra, Convorbiri literare, Timpul