REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XII, 2002


ARGUMENT

Spre un alt orizont

ZILE ŞI NOPŢI DE LITERATURĂ: EVENIMENT

Leo BUTNARU


Honoris causa

Marcela GHEORGHIU

Eugen URICARU


Parteneri egali cu toate celelalte literaturi

Ion ILIESCU


Scriitorul este o nobilă chintesenţă a unei naţiuni

Mircea MARTIN


Laudatio

Ceremonii (Finis coronat opus)

FESTIVALUL ÎN IMAGINI

Zile şi nopţi de literatură: festivalul în imagini

POESIS

Ovidiu


Scrisoarea a XIII-a către Carus

OPINII ŞI ATITUDINI

Gabriel CHIFU


Un aparat de măsurat normalitatea lumii

Dumitru M. ION


Scriitorul sau omul răstignit între geografia fizică şi geografia spirituală

Leo BUTNARU

Marius TUPAN


“Traversăm o perioadă de Criză. însă criză de lectură, nu de cultură”

Bogdan GHIU


Literatura în epoca limbajului

Victor IVANOVICI


Despre Balcani

Cengiz BEKTAŞ


Scriitori fără frontiere

Axel MAUGEY


Plaidoirie pour la francophonie

DESTINUL ARTEI ŞI AL CREATORULUI

Alex. ŞTEFĂNESCU


O fată bătrână în faţa oglinzii

Ion MILOŞ


Durerea poeziei

Nicolae DABIJA


“Cînd muzele tac – tunurile prind să bată...”

Leo BUTNARU

Magda CÂRNECI


“Din fericire, trăim timpuri în care scriitorul nu mai trebuie să se exileze”

Liliana URSU


Ca o arcă a lui Noe

POEZIE

Kjell ESPMARK


Amintire de familie

Lasse SOEDERBERG


Statuie

Ghennadi AYGHI


Ivirea iasomiei

Michel DEGUY


Elansaţi

Tomaž ŠALAMUN


Căprioara

Charles CARRÈRE


Poate că iubirea era limpede asemeni unei grădini din carne

Milan NENADIĆ


Către Ovidiu

LABORATOR DE CREAŢIE

Leo BUTNARU

Nicolae BREBAN


“Ideile majore, trăite cu intensitate şi tenacitate, formează caractere”

Parviz KHAZRAI


Exil, ombres et lumières

EVOCĂRI

Matei CĂLINESCU


Borges şi „Cântecele cobzarului”: o amintire

Leo BUTNARU


Ctitorie a virtuţii şi vocaţiei

PROFIL ŞI CREAŢIE

Guy GOFFETTE


Foamete

PROFILURI

Valentin HOSSU-LONGIN


Dinu Flămând

Valentin HOSSU-LONGIN


Dumitru Ţepeneag

PROZĂ

Jorge SEMPRUN


Mortul care trebuie

INTERFERENŢE SPIRITUALE

Ana BANTOŞ

Jean-Louis COURRIOL


“Am ajuns la limba română prin literatura română”

PAGINI DE AUR ALE LINGVISTICII

Eugeniu COŞERIU


Latina vulgară şi tipul lingvistic romanic

STAREA DE VEGHE

Rezoluţia Conferinţei Ştiinţifice “Limba Română – azi” (ediţia a IX-a)

FILOZOFIA ISTORIEI

Ion ŢURCANU


Mircea Eliade despre capacitatea omului de a suporta istoria

POPOARE ŞI CAPODOPERE

Vlad POHILĂ


Kalevala, un magic simbol al spiritualităţii fineze

CLASICI AI LITERATURII NOASTRE

Ion CIOCANU


Ion Luca Caragiale – dramaturg şi prozator naţional

APARIŢII EDITORIALE

Ana BANTOŞ


Ginta Latina et l’Europe d’aujourd’hui”

SINTAXĂ

Adrian CHIRCU


Parataxă şi aderenţă în sintaxa limbii române

GRAMATICĂ

Estelle VARIOT


A propos de la grammaticalisation en roumain: Sur quelques formes et fonctions du verbe en roumain

PREZENTĂRI ŞI INTERPRETĂRI

Vitalie RĂILEANU


Confidenţă şi confienţă în Nou tratat de igienă de Anatol Moraru

CULTIVAREA LIMBII: PIC CU PIC

Vlad POHILĂ


Atenţie la ce se primeşte şi ce se respinge în exprimarea noastră!

VOCABULAR

Inga DRUŢĂ


Inovaţie şi tradiţie lingvistică

Iraida CONDREA


Istoria veche a unui cuvânt nou

CREANGA DE AUR

Petru ŢARANU


Apa sub spectrul manifestărilor magico-mitice

DIALOGUL ARTELOR

Dessislava YUGOVA

Vasile BOTNARU


Tuşele frumuseţii şi ale graţiei

LA CASA LIMBII ROMÂNE

O nouă iniţiativă

CONCURS - MOŞTENIRE

Concursul „Moştenire” (Ediţia a zecea)