REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 2-3, anul XXX, 2020


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Da la Podul de Flori la Podul Indolenței

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Ilie ŞANDRU


Amintiri scumpe, care nu se uită niciodată

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Mâine, o altă Românie...

Victor RAVINI


Unde este patria?

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

Elena UNGUREANU


Nicolae MĂTCAȘ: „Ce-i viața mea, la drept, decât o carte?”

Viorica-Ela CARAMAN


Desant rusesc în viața ficțiunii basarabene

FAȚETELE CUVÂNTULUI

Ioan-Aurel POP


Manager, director, rector, șef, ranking

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Vreme bună...?

ONOMASTICĂ

Anatol EREMIA


Relevanța geografică, istorică și socială a toponimiei din Câmpia Bălților (I)

COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (III)

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea (II)

Cristinel MUNTEANU


Eugeniu Coșeriu despre corectitudinea și exemplaritatea lingvistică

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”? (II)

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (II)

Iulian BOLDEA


Ion Horea – memorie și arhetip poetic

Mihai CABA


O poetă-n neuitare, Magda Isanos

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (II)

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu (II)

RECITIREA CLASICILOR

Maria ABRAMCIUC


Ciclul epistolar Negru pe alb de Constantin Negruzzi: epicitate și discurs fervent

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Receptarea operei lierare prin stimularea gândirii asociative a elevilor

POESIS

Doina DRĂGUŢ


Între două lumi; prăvălire-n adevăr; liniște contemplativă; căutarea luminii; lăsăm în aer urme; puterea închipuirii; informația chipului; vraja unei stele; să fie...?; cât echilibru...; cărare de cuvinte; gând emis în planul luminii; clipă însumată;

PROZĂ

Nicolae RUSU


Bancnota cu noroc

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

Antonina SÂRBU


Paracliserul

EX CIVITAS

Ştefan AFLOROAEI


Tensiuni interioare ale omului european

Ion I. IONESCU


Câte ceva despre cunoașterea lumii actuale

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Destrămarea Coaliției Kozak

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Manuc Bey – personaj secret al culiselor Păcii de la București din 1812

Ioan SCURTU


Analiză comparativă a Declarației Sfatului Țării și Rezoluției Adunării Naționale – aplicarea prevederilor respective în România Mare

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (II)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (I)

DIALOGUL ARTELOR

Viorica-Ela CARAMAN


Acuarela… o didactică a libertății

RESTITUTIO

Mircea COLOŞENCO


Carmen Sylva, Poveștile peleșului

Fănel TEODORAȘCU


Oratoria la români. Despre talentul oratoric și cuvântul dezonorat în paginile presei românești din trecut

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Livia CIUPERCĂ


O cronică necunoscută din vremea lui Mihai Viteazul

IN MEMORIAM

Viorica MOLEA


Vitalie Marin. Omul și profesorul

Ana BANTOŞ


Vlad Pohilă: „N-am lăsat niciodată jurnalismul”

Sergiu Petru PALII


Demnitate și speranță. În amintirea lui Vlad Pohilă

Grigore VIERU


De ce mi-e drag Vlad Pohilă

Adio, drag coleg!