REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-10, anul XVIII, 2008


AUTOGRAF

Nicolae MĂTCAŞ


O limbă – o naţiune

Nicolae MĂTCAŞ


În limba română

EMINESCIANA

Adrian Dinu RACHIERU


„Problema Eminescu” – un război imagologic

Dumitru IRIMIA


Direcţii de semnificare ale semnului poetic aer în creaţia poetică eminesciană

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Vasile PAVEL


Limba română – unitate în diversitate*

Alexandru BANTOŞ


Situaţia limbii de stat în Republica Moldova: de jure şi de facto

Victor DURNEA


Scrisori din Basarabia1

COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


„O lectură integrală şi atentă, «cu creionul în mână», a scrierilor lui Coseriu este calea cea mai directă şi mai sigură către profesionalizare”

IN MEMORIAM SILVIU BEREJAN

Alexandru BANTOŞ


Silviu Berejan, cel mai de seamă lingvist al nostru

Nicolae MĂTCAŞ


Plecăciunile noastre, adevărat bărbat al neamului!

Stelian DUMISTRĂCEL


O conştiinţă a lingvisticii româneşti contemporane

Ana BANTOŞ


Condiţia omului de ştiinţă basarabean

Vasile PAVEL


L-am admirat pentru eleganţa stilului şi deschiderea spre comunicare

Iraida CONDREA


A ştiut să formeze echipe competente, să solidarizeze oamenii

Vasile BAHNARU


Acad. Silviu Berejan s-a evidenţiat prin onestitate umană şi probitate ştiinţifică

Maria COSNICEANU


Veritabil slujitor al ştiinţei

Anatol EREMIA


Promotor al ştiinţei filologice

Vitalie MARIN


Distins savant şi mare patriot al neamului

Cristinel MUNTEANU


Apreciat profesor, cercetător şi manager

Gheorghe POPA


Model de rectitudine şi de etică ştiinţifică

Ion CIOCANU


Sociolingvist redutabil

Vladimir ZAGAEVSCHI


A fost om bun, simplu şi modest

Alexandru DÂRUL


Cercetător cu o solidă pregătire ştiinţifică

Nicolae FELECAN


„Limba şi neamul mi-au insuflat energie şi putere de rezistenţă”

Gheorghe MIHĂILĂ


Reprezentant marcant al lingvisticii româneşti

POESIS

Nicolae MĂTCAŞ


Quam cito transit, fratre Mozart, fama mundi1

COLOCVIU

Nicolae FELECAN


Limbajul religios-filozofic în scrierile lui Andrei Pleşu

Diana VRABIE


Aventura conceptului de autenticitate: exerciţii de interpetare hermeneutică

Jean FIRICĂ

Cristian Manuel FIRICĂ

Camelia FIRICĂ


Structura şi semnificaţiile odei triumfale

Tomiţă CIULEI


Hermeneutica sofistă. De la comunicare la persuasiune

CASA LIMBII ROMÂNE LA ZECE ANI

Un deceniu în serviciul limbii şi culturii naţionale

Ludmila PĂDUREŢ


Casa Limbii Române e numai suflet

Violeta CRUDU


Să învăţăm cu plăcere şi uşurinţă limba română

Constantin ŞCHIOPU


Idei despre revista „Limba Română"

Viorica-Ela CARAMAN


Literatura – document (autentic) al imaginarului

Emilian MARCU


O călătorie de plăcere prin proza românească interbelică

Diana VRABIE


Cunoaştere şi autenticitate în literatura românească interbelică

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Iluziile literaturii române. O carte a lui Eugen Negrici care nu trebuie tabuizată

DIALOGUL ARTELOR

Mihai ŢĂRUŞ


În pictură vin de aici, de acasă...

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Compoziţii şcolare cu caracter publicistic: recenzia şi cronica dramatică

Cristinel MUNTEANU


Eminescu în dezbatere cu caracter… sumativ

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Gheorghe CHIVU


Didahiile lui Antim Ivireanul şi înnoirea limbajului predicii româneşti

Ludmila CLICHICI


Funcţiile semantico-pragmatice ale frazei tautologice simple în limba franceză1