REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XX, 2010


STROPIT DE SLAVĂ CA DE SÂNGE

Bustul lui Grigore Vieru

Grigore VIERU


Limba Română – oastea noastră naţională

Grigore VIERU


De-ai curge tu, Prutule

DIALOGUL ARTELOR

Viorica-Ela CARAMAN


Heidegger despre fiinţa lui Grigore Vieru

Grigore Vieru. Poezie şi mundaneitate (pagini color)

Ion DAGHI


Ion Daghi. Tărâm de visare şi reflecţie (pagini color)

Ion DAGHI


Eminescu este infinit în spirit şi forme

EMINESCIANA

Theodor CODREANU


Eminescu şi canonul occidental

Adrian Dinu RACHIERU


Romanul epistolar

Nicolae GEORGESCU


Metafora luminii în poezia lui Eminescu (II)

NICOLAE CORLĂTEANU – 95

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Conferinţa „Limba – atribut esenţial al identităţii naţionale”

Nicolae MĂTCAŞ


Izgonirea sclavului din sine

Theodor CODREANU


Limba – „stăpâna noastră”

Dorin CIMPOEŞU


Cu identitatea naţională nu se fac compromisuri

Mihai CIMPOI


Ion Heliade Rădulescu în viziunea lui Nicolae Corlăteanu

Cristinel MUNTEANU


Despre „termenul” limba română şi relaţia sa cu adevărul ştiinţific

Ion CIOCANU


Zece ani cât o viaţă

Ion MELNICIUC


O carte-monument

Iraida CONDREA


Testament

Maria COSNICEANU


Lumina adevărului

Vladimir ZAGAEVSCHI


Lingvistul de tip hasdeian

Petru BUTUC


O carte ce necesită o lectură cu creionul în mână

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ SPECIALIZAT

Cristinel MUNTEANU


Teze despre problema terminologiei. Perspectiva lui Eugeniu Coşeriu

Cristinel MUNTEANU


Reflecţii privind „funcţia criptică” a limbajului medical

Alice TOMA


Terminologia geografică românească în secolul al XIX-lea

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Nicolae RÂMBU


Sentimentul sofianic al vieţii1

Ion COJA


În apărarea Mioriţei

Mihai DORIN


Adevăr şi stil. O istorie a culturii româneşti din unghi istoriografic

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Lectura ca demers didactic

Livia STATE


O perspectivă didactică de însuşire a termenilor

CRITICĂ. ESEU

Ana BANTOŞ


Vasile Coroban. Spiritul critic şi raportarea la marea literatură

Ioan MILICĂ


Nuvela Golanii de Liviu Rebreanu. Studiu stilistic

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Gheorghe CHIVU


Psaltirea – de la literă la spiritul textului sacru. Consideraţii asupra unui manuscris moldovenesc de la mijlocul secolului al XVII-lea

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Iulian FILIP


Arc incandescent peste lecţiile noastre întrerupte