REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XX, 2010


PRO DIDACTICA. INSTANTANEE DE LA OLIMPIADA INTERNAŢIONALĂ DE ROMÂNĂ, CONSTANŢA, 16-19 MAI 2010

Alexandru BANTOŞ


Sub cupola întregitoare a limbii române

Eugen TOMAC


Spiritul unei naţiuni

Mina-Maria RUSU


Înălţarea clipei către eternitate

Anca-Denisa PETRACHE


Timp al perpetuei deveniri

Elena BUHAIEV


Ambasadori ai limbii române

Nicolae ROTUND


Şansa de a trăi înăuntrul istoriei

Ana BANTOŞ


Comunicare şi creativitate

Mariana NOREL


Exil în nemărginirea creaţiei

Premii şi menţiuni

DIALOGUL ARTELOR

Alexandru BANTOŞ


Marea noastră. La Constanţa (pagini color)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Claudia BALABAN


Cărţile luminează – cunoaşterea încântă

Theodor CODREANU


Un bilanţ în eminescologie

Diana VRABIE


Eminescu sau brandingul de naţiune

Viorica-Ela CARAMAN


Pornind în relectura lui Eminescu...

Aurelian SILVESTRU


O lecţie a neuitării

Mihai PAPUC


Semănătorul de lumină

Nicolae TURTUREANU


Un (alt) peregrin la curţile dorului

Adrian Dinu RACHIERU


Literatura pentru copii – parte integrantă din literatură

Iulian FILIP


Coadă călătoare, provocatoare

Titu POPESCU


Cărţi şi autori din afara graniţelor

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Ioan MILICĂ


Metafore animaliere în presa sportivă actuală

Cristinel MUNTEANU


Observaţii şi sugestii privind traducerea unor poezii englezeşti cu formă fixă

Cristinel MUNTEANU


Despre „virtuţile stilistice” ale textului jurnalistic

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


Reprezentări scripturale eminesciene

Vladimir ZAGAEVSCHI


Accidente fonetice în proza eminesciană

Mioara KOZAK


Înalt – structuri discursive nominale în poezia eminesciană

PROZĂ

Ioan MÂNĂSCURTĂ


Femeia care-a fost odată (I)

Emil VRABIE


Un oaspete binevenit

EVENIMENT

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Şcoala naţională: recuperarea destinului european. Conferinţa ştiinţifică In honorem Nicolae Mătcaş

Mina-Maria RUSU


Limba română – spaţiu al identităţii culturale

Andrei STRÂMBEANU


Doar o singură vorbă pentru Nicolae Mătcaş

Mihai CUCEREAVÂI


Omagiu la baştină

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Mitologie şi poezie (I)*. Cazul Nichita

Iulian BOLDEA


Retorica peisajului şi fascinaţia vizualităţii în pastelurile lui Vasile Alecsandri

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Nicolae GEORGESCU


Cele trei nume ale sale

Lina CODREANU


Gh. Focşa – etnograf şi muzeograf (II)

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Conferinţa „Istorie, cultură şi civilizaţie în Europa de Sud-Est”

Ana Maria Roxana PAICA


Tipuri de regimuri politice: democraţie, autoritarism şi totalitarism

Dorin CIMPOEŞU


Restauraţia roşie în Republica Moldova şi trăsăturile regimului comunist renovat

Sebastian RUSU


Guvernarea Goga – Cuza şi politica antisemită

Bogdan-Alexandru JITEA


Istorie, politică şi film în regimul comunist

Constantin BURAC


Dorin Cimpoeşu, Restauraţia comunistă sovietică în Republica Moldova

Mirela-Maria IEREMCIUC


Dorin Cimpoeşu, Guvernarea de centru-dreapta în Basarabia (Republica Moldova) 1998-1999

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (III)*

Marin BUTUC


Termeni şi termeni-sintagme ai metalimbajului militar românesc