REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-3, anul XII, 2002


ARGUMENT

Dragostea şi bunurile ei

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Ion CIOCANU


Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate

Iraida CONDREA


Adaptarea cuvintelor împrumutate

Alexei PALII


Cazuri dificile de vocabular

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Constantin ŞCHIOPU


Tehnici narative în romanul de analiză psihologică: sugestii metodice

PRO DIDACTICA

Ioan ŞERDEAN


Învăţarea cititului: elemente de autocontrol

Ludmila BÂLICI


Prerogativele eului liric în opera poetică

Silvia POSTERNAC


Aspectul educaţional al lecturii

EXPERIENŢĂ

Cornelia MUNTEANU


Libertate sau libertinism?

Eudochia GHEDEA


Floare albastră – expresie a aspiraţiei spre fericirea absolută

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Precizări despre subiectul simplu şi dezvoltat

VOCABULAR

Vasile MELNIC


Excursii etimologice în terminologia medicală

Mariana FLAIŞER


Termeni sinonimi pentru pictor, a picta, pictură

PROFILURI

Vlad POHILĂ


Mioara Avram (n. 1932)

COMENTARII LITERARE

Florin GRINEA


I. L. CARAGIALE

POESIS

Gheorghe CIOCOI


Asemeni fluviului e limba

Silvia LOZOVANU


Poem nescris

Corina Matei GHERMAN


Traiectorii

EMINESCU AL NOSTRU

Maria NIŢU


Eminescu în Timişoara

SCRIITORI CONTEMPORANI

Felicia CENUŞĂ


Modalităţi de prezentare a evenimentului epic în romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Mihai HANGANU


Dezvoltarea literaturii: încercări de tipologie

Victor CUBLEŞAN


Lucian Blaga şi structura romanului său

CĂRŢILE PE FAŢĂ

Ana BANTOŞ


Estetica modernă: întrebări asupra condiţiilor ei de existenţă

CLUBUL DE LECTURĂ

Ion RENIŢĂ


O altă ordine a lucrurilor

Julio CORTÁZAR


Casa cucerită

Vasile MARTIN


Pereniţa

CONCURS DE CREAŢIE

Oleg CARP


* * *

Augustina FLOREA


Sfârşit de vară

Daniel LUCA


Acasă

TEXTE SACRE

Olimpia BERCA


Psalmi şi psalmişti în literatura română

COORDONATE CULTURALE INTERBELICE

Elisabeta ISANOS


O familie de intelectuali basarabeni*

Adriana KORONKA


Victor Eftimiu şi teatrul din Basarabia

CREANGA DE AUR

Vlad RĂCILĂ


Structura conceptuală a proverbelor româneşti

MANUALE NOI

Petru DERESCU


Antrenant imbold de simţire şi cunoaştere

Olga MUCUŢĂ


Un manual în care tradiţia este în armonie cu modernitatea

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Anatol CIOBANU

Raisa GALBEN


Cristina Florescu: În căutarea sensului pierdut

Emilia OGLINDĂ


Ioan Lobiuc: Contactele dintre limbi

Tamara CRISTEI


Pledoarie pentru un receptor creator

Ion IACHIM


Povestea cărţii

Gheorghe LUPU


Adrian Dinu Rachieru: Elitism şi postmodernism

L. BRANIŞTE

T. MITRACOV


Cartea ce se cheamă letopiseţ

Vitalie RĂILEANU


Melopee pentru “Violoncel şi alte voci” de Gr. Chiper

Tamara CORCODEL


Constanţa Bărboi, Victor Lişman Gramatică şi stilistică*

Alexei PALII


Încă un dicţionar român-rus!

PINACOTECA "L.R."

Leo BORDEIANU

Cezar SECRIERU


“Scriitura semnelor plastice se aseamănă foarte mult cu cea a poeţilor”

PATRIMONIU

Anton BARBAROŞ


Floarea de piatră din Bugeac