REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-10, anul XX, 2010


ANIVERSĂRI. PAUL GOMA – 75

Ana BANTOŞ


Adevărul ca esenţializare a literaturii

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Aneta GROSU

Alexandru BANTOŞ


Am cultivat mituri false, care nu pun preţ pe demnitate şi curaj

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA

Horst GECKELER


„Dacă studiile fundamentale ale lui E. Coşeriu ar fi fost traduse la vremea lor în engleză, astăzi lingvistica ar fi arătat cu totul altfel...

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


O coală editorială pierdută

Mioara KOZAK


Valenţe ale adâncului – semn poetic central în lirica eminesciană

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Dan MĂNUCĂ


Temă pentru istorie

Theodor CODREANU


Grigore Vieru: ultime lucrări exegetice

Iordan DATCU


O monografie despre românii din Transnistria

FORUM

Ana BANTOŞ


Scutul meu

Dan MĂNUCĂ


Ana Bantoş. Modernizarea discursului critic şi istoric literar

Mircea A. DIACONU


O imagine complexă asupra literaturii române din Republica Moldova

Theodor CODREANU


Rigoare critică şi talent literar

Maria ŞLEAHTIŢCHI


Reinterpretarea literaturii din Basarabia

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Opera literară din perspectiva noţiunilor „autor”, „narator”, „personaj”, „eu liric”

DIALOGUL ARTELOR

Iuliana MĂMĂLIGĂ


Aparatul de fotografiat şi tricolorul

Sorenela RENIŢĂ


Dincolo de obiectiv (pagini color)

POESIS

Anatol CIOCANU


Statuie

Vasile GAVRILAN


Anatol Ciocanu – poet al trandafirilor?

CRITICĂ. ESEU

Viorica-Ela CARAMAN


Grigore Vieru şi retragerea în taină a prezentului

Iulian BOLDEA


Tentaţia istoriei literare

PROZĂ

Leo BUTNARU


Coroane de scrum

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Ioan MILICĂ


Poezie şi limbaj

Doina BUTIURCA


„...Pilat [...] luând apă şi-a spălat mâinile...” în contextul antropologiei culturale

Daniela OBREJA RĂDUCĂNESCU


Reactualizarea mesajului sacru la nivelul discursului religios actual

ITINERAR LEXICAL

Lidia CODREANCA


Limba de redactare a primei Constituţii a Basarabiei de la 1818 (1828)

Nicolae FELECAN


Rost, rosti, rostui

Iustina BURCI


Terminologie entopică în spaţiul românesc general şi moldovenesc. Zoonimele

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Derapaje grave în relaţiile cu România ale regimului comunist restaurat în Republica Moldova

Constantin BURAC


Un document inedit despre starea Principatului Moldovei la începutul anului 1812