REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5-6, anul XVIII, 2008


AUTOGRAF

Teo CHIRIAC


Limbă – om – fiinţă

Teo CHIRIAC


Monstrul sacru

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Cristinel MUNTEANU


Exerciţii de stil pe tema discursului repetat

Gina NECULA


„Subversiunea” ca strategie de discreditare a clişeului ideologic în discursul literar

Inga DRUŢĂ


Metafora terminologică

Aliona DOSCA


Problematizarea echivalenţei în cadrul traducerii de texte juridice (strategii şi perspective)

COŞERIANA

Eugeniu COŞERIU


„Am făcut distincţia între sistem şi normă în limbă”

Dina VÂLCU


Perspectiva integralistă asupra lingvisticii ca ştiinţă a culturii

Vasile DOSPINESCU


Eugeniu Coşeriu şi lingvistica textului

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Predarea / studierea prozei de inspiraţie istorică: repere teoretico-literare şi metodologice

Cristinel MUNTEANU


Valorile stilistice ale părţilor de vorbire (însemnări din perspectivă didactică)

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Vlad POHILĂ


Un dor numit al Bucovinei nord (II)

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


George Coşbuc – metamorfozele lirismului (I)

Diana VRABIE


Corespondenţa – între confesiune şi ficţiune

Guillaume DURAND


Mircea Eliade et la fondation de la principauté moldave: entre ethnoarchéologie et sources historiques

POESIS

Teo CHIRIAC


Cântecel de trezit viaţa

ITINERAR LEXICAL

Nicolae FELECAN

Ramona BĂBAŞ


Noţiunea „drum” în limba română. Termeni de origine slavă (III)*

George RUSNAC


Originea românescului teafăr (II)

Andrei CRIJANOVSCHI


Un dicţionar al limbii române corecte

Ion CIOCANU


Incalificabilul „ca şi”

DIALOGUL ARTELOR

Anatol RURAC


Arta este o proprietate unică a spiritului uman de a percepe şi de a exprima lumea

IUVENTUS

Diana SMÂNTÂNĂ


Problema anglicismelor în limba română actuală

Mariana VRABIE-COBZARU


Greşelile de logică – greşeli grave de vorbire

LITERATURĂ ŞI DESTIN

Ana DOBRE


Miron Radu Paraschivescu – portret sub lupe infidele

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Noua carte postumă a lui Mihai Ursachi – un monolog al „cărţilor pe faţă”

Elena UNGUREANU


Consideraţii despre o sintaxă a limbii române

Vasile BAHNARU


Gheorghe Popa, Locuţiunile în sistemul unităţilor nominative ale limbii române

Nicolae FELECAN


O frescă a realităţii