REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 10-12, anul XVII, 2007


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Revista „Limba Română” – 150

Alexei MARINAT


Îndrăgostire

CRITICĂ. ESEU

Ana BANTOŞ


Doi poeţi mărturisitori: Alexei Mateevici şi Grigore Vieru. Tranziţia de la memorie la istorie*

Dumitru IRIMIA


Sensuri brâncuşiene în două „încifrări” poetice: Lucian Blaga şi Mircea Eliade

Iulian BOLDEA


Ion Minulescu şi măştile poeziei

Constantin CIOPRAGA


Doina Uricariu – expansionism şi interiorităţi

Diana VRABIE


Hermeneutica lui Anton Holban

Cristinel MUNTEANU


Oameni şi cai (de la Marin Preda citire)

Adrian Dinu RACHIERU


Nicolae Breban vs. „romanul minimalist”

Dan MĂNUCĂ


Parabola condiţiei umane. Serafim Saka

Aliona GRATI


Identitate personală / identitate narativă în romanul Zbor frânt de Vladimir Beşleagă

Victor DURNEA


Realitate şi ficţiune în romanul În preajma revoluţiei (două tragedii siberiene)

Inga CIOBANU


Gabriela Melinescu în dialog cu alteritatea (I)

Ion HADÂRCĂ


Mioriţa

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Repere teoretico-literare şi metodologice ale predării / studierii schiţei (în baza schiţei D-l Goe de I. L. Caragiale)

Dorina KUDOR


Proiectarea unei lecţii – laborator didactic

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Iraida CONDREA


Limba română în spaţiul public (aspecte ale campaniei electorale)

Mina-Maria RUSU


Comunicarea ca ritual iniţiatic

Nicolae FELECAN


Congres internaţional de lingvistică şi filologie romanică

Rezoluţia Colocviului Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu”, ediţia a IX-a (CISL, IX)

Iraida CONDREA


Conferinţă ştiinţifică la Universitatea „A. Mickiewicz” din Poznan

ITINERAR LEXICAL

Gheorghe CHIVU


Dimitrie Cantemir şi limba română literară veche

Oliviu FELECAN


Interferenţe româno-slave în antroponimia maramureşeană

Nicolae FELECAN

Ramona BĂBAŞ


Noţiunea „drum” în limba română (II)*

George RUSNAC


Câmpul etemic drac în limba română (II)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (II)*

Maria COSNICEANU


Nume de familie româneşti cu şi fără articolul -l

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


Un important tratat de semiotică elaborat pe temeiuri coşeriene

Irina Condrea. Studii de sociolingvistică

Ioan S. CÂRÂC


Cristinel Munteanu, Sinonimia frazeologică în limba română din perspectiva lingvisticii integrale

Adrian Dinu RACHIERU


Diana Vrabie, Urme pe nisip

ANIVERSĂRI

Mihai Cimpoi – 65

Mihai CIMPOI


Mutageneza etică

Gheorghe GLODEANU


Distins eminescolog

Dumitru TIUTIUCA


Voce de mare autoritate

Valeriu MATEI


O figură emblematică a culturii româneşti – Mihai Cimpoi

Emil VASILESCU


Fiinţa eminesciană

DIALOGUL ARTELOR

Valentin CIUCĂ


Un clasic modern: Tudor Zbârnea

Tudor ZBÂRNEA


Gândurile şi trăirea mea în artă se îndreaptă înspre trecut, întru redobândirea echilibrului interior şi revendicarea sacralităţii pentru viitor

Iurie COLESNIC


Patrimoniul colecţionarului de elită – Gheorghe Bezviconi

REMEMBER

Mioara KOZAK


Nicolae labiş: Azi, iată, am văzut un curcubeu / Deasupra lumii sufletului meu…

POESIS

Se apropie ultima vamă

PROZĂ

Leo BUTNARU


Puţin spus – dresat...

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Minunea unei prietenii (poveste populară din Laos)

COLOCVIU INTERDISCIPLINAR

Vasile VASILACHE


Triada timpul – natura – omul

Coriolan BRAD


Contradicţia în perspectivă a religiei şi ştiinţei

IN MEMORIAM SILVIU BEREJAN

Pierdere irecuperabilă

Eminent savant şi promotor al limbii române

Dumitru IRIMIA


O veste care ne-a întristat sufletul

Ion HADÂRCĂ


Un destin emblematic