REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-6, anul XVI, 2006


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Niciodată n-am trădat limba română

COŞERIANA

Un lingvist pentru mileniul III

Eugeniu COŞERIU


Identitatea limbii şi a poporului nostru

Eugeniu COŞERIU


„Limba Română” – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Câteva distincţii conceptuale de bază într-o tipologie textuală de orientare integralistă

Lolita ZAGAEVSCHI


Funcţiile evocative în lingvistica integrală a textului

Oana BOC


Lingvistica integrală şi textualitatea literară (câteva repere generale)

Eugenia BOJOGA


Studi in memoria di Eugenio Coseriu (A cura di Vincenzo Orioles)

PUNCTE DE REPER

Ilie RAD

Rajmund PIOTROWSKI


O problemă vitală – ocrotirea limbii române în Republica Moldova

Rajmund PIOTROWSKI


O limbă cu două denumiri? (fragment)

GRAMATICĂ

George RUSNAC


Schimbări sinestezice de sens

Doina BUTIURCA


Fondul latin şi inovaţia în vocabularul panromanic

Mihai MIHĂILEANU


Consideraţii privind modul prezumtiv în limba română

Tatiana BABIN-RUSU


Diferenţierea structurilor lexico-semantice

Rodica MAŢCAN


Formele verbale care exprimă posterioritatea în franceză şi română

Cristinel MUNTEANU


Nu există sinonimie interlingvistică (cu referire la sinonimia frazeologică)

Daniela PELIVAN


Rostirea vocalelor din vecinătatea diftongilor descendenţi [ei] şi [au] în limba română literară şi în vorbirea spontană

CRITICĂ. ESEU

Petre Gheorghe BÂRLEA


Treptele tăcerii în poezia lui Lucian Blaga

Diana VRABIE


Originalitate, autenticitate, anticalofilie

Dorina BUTUCIOC


Dialog dramat(urg)ic dublu: Mozart şi Salieri – Puşkin şi... Cheianu

Ofelia ICHIM


Petru Manoliu: pasiunea pentru istorie

Vasile CUCERESCU


Dublinul ca personaj în creaţia lui James Joyce

ANIVERSĂRI. VLADIMIR BEŞLEAGĂ – 75

Vladimir BEŞLEAGĂ – 75

Un destin în bătaia săgeţii

Alexandru BANTOŞ

Vladimir BEŞLEAGĂ


„Atâtea cărţi frumoase, visate de mine, au fost asasinate de vitregiile timpului...”

Alexandru BURLACU


Vladimir Beşleagă: drama zborului frânt

Vladimir BEŞLEAGĂ


constat consternat – aşa s-a întâmplat...

ANIVERSĂRI. ANATOL CODRU – 70

Un poet al esenţelor

Ana BANTOŞ


Anatol Codru: recuperarea autenticului

Anatol CODRU


Întrezăriri

ANIVERSĂRI. ANATOL EREMIA – 75

Eleonora DAVID

Anatol EREMIA


„Procesul renaşterii naţionale a impulsionat munca de valorificare a patrimoniului onomastic”

TOPONIMIE ŞI ISTORIE

Anatol EREMIA


Oraşul Cahul: pagini de istorie

SIMPOZION

Vitalie SOCHIRCĂ


110 ani de la naşterea profesorului Gheorghe I. Năstase

Ioan DONISĂ


Profesorul Gheorghe I. Năstase – o viaţă închinată neamului românesc şi ştiinţei geografice

Dumitru NĂSTASE


Gânduri despre Gheorghe I. Năstase, tatăl meu

Gheorghe I. NĂSTASE


Ţinutul Sorocii* (Un ţinut românesc de la hotarul răsăritean al neamului nostru)

IN MEMORIAM

Conferinţa Profesorul Ion Dumeniuk – 70 de ani de la naştere

Ion DUMENIUK


„Va veni ziua când şi în Basarabia limba română se va afla la ea acasă”

Alexandru BANTOŞ


Poză cu Ştefan cel Mare

DOCUMENT

Victor DURNEA


Din arhivele naţionale

ACTUALITATEA CLASICILOR

Un prooroc în propria-i ţară

Nicolae IORGA


Fapta de la Chişinău

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Un mistic al solitudinii

Samuel BECKETT


Expulzatul

Nikolai D. BURLIUK


Spre obrăjor se-nclină uşor degetul strâmb...

REFLECŢII

Leo BUTNARU


Din Dicţionarul de leologisme (II)

PROFIL

Grigore CANŢÂRU

Ion MELNICIUC


„Corectitudinea vorbirii este un imperativ!”

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Locutorii

SACRUL ŞI PROFANUL

Liliana NICORICI


Biblia – sursă pentru studiul giuvaiergeriei

MUZICOLOGIE

Anastasia BURUIAN


Universul armonic al creaţiei componistice a lui Gheorghe Dima

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Modurile de expunere în discursul literar

TEZAUR

Maria TROFIMOV


O carte despre datinile noastre

RECENZII

Ion CIOCANU


Un roman al prezentului