REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XXI, 2011


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Quo vadis, Republica Moldova?

DOUĂ DECENII ÎN SERVICIUL CULTURII NAŢIONALE

Dorina BALMUŞ


Revista „Limba Română”: bilanţ şi perspective

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Exemplu de inspiraţie şi tenacitate

Alexandrina CERNOV


Statutul limbii române în Ucraina

Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Limba Română” – două decenii în serviciul culturii naţionale

Gheorghe CHIVU


Rolul presei în promovarea limbii române literare

Eugen MUNTEANU


Câteva reflecţii despre posteritatea imediată a lui Eugeniu Coşeriu

Ioan MILICĂ


O publicaţie formatoare a conştiinţei cultural-lingvistice

Cristinel MUNTEANU


Revista „Limba Română” din Chişinău – un nucleu al românismului autentic

Mihail Gh. CIBOTARU


Lumină din lumina sufletului

Nicolae MĂTCAŞ


Salahorind la cetatea limbii române

EVENIMENT

Viorica-Ela CARAMAN


Intensitatea viziunii nu dăunează poemului dumneavoastră!

Vasile BOTNARU


Literatura este transpunerea în cuvinte a şuvoiului vieţii

CRITICĂ. ESEU

Theodor CODREANU


Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (II)

Ancuţa COZA


Translatarea scripturală a experienţelor. Patimile după Piteşti – mesager empatic al reeducării

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Vlad ZBÂRCIOG


Poeţi din Basarabia de Adrian Dinu Rachieru

Ion CIOCANU


Cui îi este dor de limba „moldovenească”...

PROZĂ

Antonina SÂRBU


Atelierul din strada Patris (fragment de roman)

SOCIODIDACTICA

Mina-Maria RUSU


Educaţia sociolingvistică în contextul migraţiei

Vasile GAVRILAN


Alma mater vs. american dream

Vasile GAVRILAN


Din jurnalul unui student

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Oana BUZEA


Trăsături comune şi specifice ale frazeologismelor antonimice în limbile engleză şi română

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


O problemă de tipologie a culturii: paradigma lateralităţii „stânga” în frazeologisme

DIALOGUL ARTELOR

Ecaterina AJDER


Imensitate (pagini color)

Eleonora BRIGALDA


Creaţia Ecaterinei Ajder: tradiţie şi modernitate

POESIS

Ana BANTOŞ


A scrie poezie în Basarabia înseamnă a renunţa la plâns

Leo BUTNARU


Poeme din China

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă (III)

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Tranziţia României de la regimul democrat parlamentar la cel totalitar comunist (1944-1947)

Ion VARTA


Deportările cadrelor didactice din R.S.S.M. în zilele de 6-7 iulie 1949

ITINERAR DE VACANŢĂ

Rugul de tabără – între memorie şi viitor

IN MEMORIAM SERAFIM SAKA

Mircea Radu IACOBAN


Serafim Saka. Fărâmă de rază