REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4, anul XXIX, 2019


DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Arcadie SUCEVEANU


Limba română – memorie, cetate și stindard

Ilie ŞANDRU


Sărbătoarea „Limba noastră cea română” și Grigore Vieru, din eternitate, ne-au chemat în Basarabia!

FAȚETELE CUVÂNTULUI

Ioan-Aurel POP


A treia cea mai mare locație din lume în anul 2020

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA


Actualitatea și viitorul gândirii lui Eugeniu Coşeriu

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (II)

Cristinel MUNTEANU


„Absenţa normei este barbarie”. Dinspre Coșeriu către Ortega y Gasset

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


De-ale permanențelor

EX CIVITAS

Ştefan AFLOROAEI


Despre noua condiție a omului european

Ion I. IONESCU


Considerente privind relațiile dintre forțele de ordine și populație

POESIS

Ana BANTOŞ


Ipostasurile și ispitirile poeziei lui Gheorghe Mihai Bârlea

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Altceva; Bunavestire; Parabola fericirilor; În mijlocul viei; Ceremonialul de seară; Bocet maramureșean; Ultimul vis; Poveste de război; Vraja banalității

Nicolae MĂTCAŞ


Țara mea de dincolo de sârmă; Mă doare rău memoria când, vie...; Acele vremi par vremi demult apuse; Au cum să fii în stare să-l sacrifici...; N-ai cum proba cât vor lătra în țară; Să n-ai trecut de glorii, nat select; Nu crezi c-ar fi, Stăpâne, mai

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


Arta de a scrie pe vremea lui Eminescu

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Shakespeare… enigmist

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Mihail Sadoveanu, un prozator „reeducat”?

Elena ŢAU


Perspectiva internă și cea externă: incursiuni teoretice

Dorina ROTARI


Teorii şi practici ale rescrierii

IN MEMORIAM

Ana BANTOŞ


Leonida Lari: Dar este și un spațiu profund din care începe zidirea

Leonida LARI


Artistul şi lumea; Vânt de toamnă; Vreau să te uit; Viaţa; Prietena mea, Tristeţe; Mi-e dor de tine ca de-o poezie...; Rugă de taină

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Regimul Plahotniuc – o guvernare eșuată lamentabil (2016 – 2019)

SUFLET DE VEGHE

Mircea DRUC


Cine, cum și de ce? De unde am pornit și unde am ajuns

LECŢIILE ISTORIEI

Ioan SCURTU


Despre istoria unirii Basarabiei cu România

Gheorghe NEGRU

Elena NEGRU


Limitarea contactelor umane și izolarea etnoculturală a românilor din RSSM și RSR (1970-1980)

Vlad MISCHEVCA


Amiralul din fabulă (Misiunile ratate ale amiralului Ciceagov în 1812)

FĂURITORI AI UNIRII

Ion CONSTANTIN


Gherman Pântea – primar al Odessei

RECURS LA PATRIMONIU

Camil MUREȘANU


Istorie şi cunoaştere

EVENIMENT

Nicolae FELECAN


Conferința internațională de onomastică „Numele și numirea”

ANIVERSĂRI

Viorica MOLEA


Irina Condrea – distinsă personalitate în educație și cercetare

DIALOGUL ARTELOR

Iurie BOJONCĂ


Când eu sunt în totalitate numai al meu sau Despre ultima „halucinație”

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Eugenia DODON


Pleonasmul și tautologia – manifestări ale redundanței lingvistice

Angela SAVIN-ZGARDAN


Rezultatele monitorizării posturilor de televiziune din Republica Moldova (Erori privind sintaxa)

Larisa GURĂU


Considerații asupra normei fonologice

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Alexandra GHERASIM


Categorii gramaticale explicite și implicite și reflexele lor în comunicare

Viorica MOLEA


Regionalismele – variantă diatopică a limbii române

VIAȚA FĂRĂ MACHIAJ

Antonina SÂRBU


Pe jos prin Chișinău