REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XX, 2010


LECŢIILE ISTORIEI

Alexandru BANTOŞ


Un act în consens cu adevărul

Decret privind declararea zilei de 28 iunie 1940 Zi a ocupaţiei sovietice

Raport analitic

Avizul savanţilor „Cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940”

Hotărâre cu privire la semnificaţia datei de 28 iunie 1940

Scurtă bibliografie privind raptul Basarabiei, Nordului Bucovinei, Ţinutului Herţa la 28 iunie 1940

Dorin CIMPOEŞU


28 iunie 1940 – începutul destrămării teritoriale a României sau vinerea patimilor poporului român

Maria CUDLENCO


Crihana Veche în valurile deportărilor şi foametei

Elena POSTICĂ


„Destine încarcerate”

Vladimir BEŞLEAGĂ


Rezistenţa prin cultură

TEST DE ROMÂNITATE

Eminescu şi noi

Adrian Dinu RACHIERU


Drama insignifianţei

Leo BUTNARU


Despre absenţa „enciclopediei sufletului românesc”

Oliviu FELECAN


Românitatea încotro?

Aurelia BORZIN


Căderea este colectivă, salvarea – individuală

Titu POPESCU


Înapoi la Eminescu!

Eugenia BULAT


Un alt Cum să iernăm?...

Dan NICU


Locul nostru sub soare

Teodor BUZU


Momente şi paradoxuri moldoveneşti

CUM SCRIA EMINESCU?

Nicolae GEORGESCU


Greşeli mărturisitoare

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Mitologie şi poezie (II). Cazul Labiş

Theodor CODREANU


Ion Barbu în cvasipostumitate1

Iulian BOLDEA


Ana Blandiana. Revelaţiile poeziei

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Theodor CODREANU


Victor Teleucă şi Eminescu

Mircea V. CIOBANU


Un roman... „ecumenic”

Viorica-Ela CARAMAN


Invitaţie la singurătate cu Liliana Armaşu

ANIVERSĂRI. VITALIE MARIN – 80

Nicolae MĂTCAŞ


Ca un neostoit salcâm din stepa Bugeacului

ANIVERSĂRI. ION UNGUREANU – 75

Promotor al fiinţei şi unităţii românilor

ANIVERSĂRI. ANDREI STRÂMBEANU – 75

Ana BANTOŞ


...Să nu se facă astăzi noapte

Andrei STRÂMBEANU


Doină basarabeană

Vasile GAVRILAN


Andrei Strâmbeanu – sclavul cuvintelor

Adrian Dinu RACHIERU


Andrei Strâmbeanu – un „scriitor oral”?

Mihail Gh. CIBOTARU


Impulsiv, dar generos (strict subiectiv)

Alexandru GRECU


Dramaturgul care nu trişează

Dina GHIMPU

Andrei STRÂMBEANU


Omul uitat de ani

Andrei STRÂMBEANU


Vin, femei şi tot ce vrei (comedie în două acte)

PROZĂ

Ioan MÂNĂSCURTĂ


Femeia care-a fost odată (II)

Iulian CIOCAN


Mestecenii

PRO DIDACTICA

Alice TOMA

Cristinel MUNTEANU


Importanţa literaturii pentru învăţarea limbii române ca limbă străină