REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3, anul XXIX, 2019


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


O aniversare mai puțin fastuoasă

FAȚETELE CUVÂNTULUI

Ioan-Aurel POP


Despre unii termeni referitori la Unire

TESTIMONIU LEXICOGRAFIC

Gabriela HAJA


Politicile lingvistice ale Academiei Române și Dicționarul limbii române

COŞERIANA

Mircea BORCILĂ


Reflecții privind procesul de integrare a lui Eugeniu Coșeriu în știința și cultura română

Elena FAUR


Eugeniu Coșeriu și noua direcție în studiile cognitiviste

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui G. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (I)

Ioan C. POPA


Eugeniu COŞERIU sau Despre odiseea limbii române în Basarabia

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Alexandru GAFTON


DECI

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Fețe-fețe! Eventual spălate

INTERFERENŢE

Cristinel MUNTEANU


Limbajul între preţuire şi dispreţuire. Câteva aspecte

Klaas WILLEMS


Filosofia limbajului

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Criza politică postelectorală din Republica Moldova

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Proiectul grecesc și regatul Daciei

FĂURITORI AI UNIRII

Ion CONSTANTIN


Activitatea lui Gherman Pântea în timpul României Mari

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Fondul național „George Enescu”

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Niște nostalgici (III)

EVOCĂRI

Ana BANTOŞ


Ion Osadcenco. Profesorul despicând negura totalitaristă

POESIS

Aura CHRISTI


Dragă Friedrich...; Am aflat ceva ce îmi scăpa; Fără să-mi dau seama; Trunchiul; După felul în care respiră îngerii; Iubesc, înțeleg iubind...; În abisul tăcerii; Abis, agonie, extaz; E aripa aceea nebună; Îngere cu ochi cafenii; Peisaj cu iele; Dom

Iurie BOJONCĂ


Matrioșca italiană; Aproape edipizare; Viață de om, viață de câine...

PROZĂ

Mihail Gh. CIBOTARU


Și ateul se făcu preot...

JUVENTUS

Dumitrița BOLOGAN


Jurnal de Oxford

Nicolae NEGRU


O lucrare originală, de bun augur

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Eminescu și canonul literar românesc (II)

Theodor CODREANU


Țiganiada arcadiană

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Iraida CONDREA


Între normă și abatere

SINTAXĂ

Petru BUTUC


Precizări asupra motivației raportului sintagmatic de inerență

TERMINOLOGIE ŞI LIMBAJ

Ecaterina BRĂGUȚĂ


Tipologia substantivelor deverbale regresive în imnografia ortodoxă

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Metodologii didactice ale predării-învățării-evaluării în cadrul educației literar-artistice

Marta ISTRATI


Probleme de (re)adaptare școlară a elevilor repatriați

DIALOGUL ARTELOR

Margareta CURTESCU


În artă întotdeauna contează talentul și conștiința obârșiei

Pavel Bălan. Monumentalitatea imaginii fotografice

DISOCIERI

De la competența culturală la competența interculturală

Ana FERAFONTOV


Evoluția genului pamfletar în spațiul românesc

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Mircea COLOŞENCO


O reuşită de pattern cultural naţional: Ion Creangă redivivus

Elena UNGUREANU


Petronela Savin. Bucate din bătrâni. Frazeologie și cultură românească

Petru BUTUC


Leova. Localități. Oameni. Tradiții