REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXI, 2011


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Curajul de a privi în urmă

ISTORIA LA ZI

Viorica-Ela CARAMAN


Popularizarea problemei lingvistice – o cale spre siguranţa soluţionării

Dorin CIMPOEŞU


Transnistria „forever or never”

Sergiu MUSTEAŢĂ


Contextul internaţional al Unirii Principatelor Române

ITINERAR LEXICAL

Iustina BURCI


Nicolae Iorga şi consideraţiile sale despre numele de botez la români

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă (I)

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


Despre sâmbătă şi reflexele sale în frazeologie

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


„...Să nu ştie stânga ce face dreapta ta...” din perspectiva „limbii originare”

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Poezie și mitologie (III)*. Adrian Păunescu: „diateza lirică”

Theodor CODREANU


Fenomenologia poetică a lui Ion Barbu (I)

Mircea A. DIACONU


I. L. Caragiale. Euforia fatalităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Modele paradigmatice ale timpului poetic românesc1

PORTRET

Iulian BOLDEA


Critica de empatie

Dumitru OLĂRESCU


Artişti anonimi în viziune filmică

POESIS

Nicolae POPA


Cheagul nopţilor

NOD ÎN PAPIRUS

Mircea V. CIOBANU


Poezia cântată

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Ana BANTOŞ


Un antropolog în apărarea societății

Diana VRABIE


Memoriile cu destin (Viaţa unui om singur de Adrian Marino)

Adrian MARINO


Viaţa unui om singur (fragment)

Cristina GAVRILUŢĂ


Nicolae Râmbu, Valoarea sentimentului şi sentimentul valorii

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Dezvoltarea gândirii critice în procesul receptării textului artistic

DIALOGURI DIDACTICE

Mariana NOREL


De la lectura explicativă la lectura predicativă

IUVENTUS

Constantin ŞCHIOPU


Poezia tânără – între contemplaţie, transfigurare şi afirmare a propriei realităţi

Mariana COLUN


Rodii

Zinovia BIVOL


E dimineaţă

Veronica VLADEI


Blestem

Laura TUGAREV


Lecţia de adâncirea sufletului în tălpi

Diana ISTRATI


O nouă zi

Speranţa STATE


Aproape şi departe de tine...

JURNAL

Leo BUTNARU


Jurnal yes-eu dintr-un prier parizian (1-29 aprilie 2010)

ANIVERSĂRI

Nicolae BILEŢCHI

Ion MELNICIUC


„Poetul orelor de curs”

Ion MELNICIUC


Omnia mea mecum porto

Vasile GAVRILAN


Memoria ce ţine loc de Ţară

DIALOGUL ARTELOR

Antonina SÂRBU


Andrei Sârbu în colecții

Andrei SÂRBU


Repere biografice

Andrei SÂRBU


Mesaje

Viorica BOGATU-CUCEREANU


Andrei şi Antonina, Hristos a înviat!

Valerian GROSU


Culoare şi geometrie

Svetlana ŞOPRONCU-BELLOVA


Ca un geam împlinit de raza unei dimineţi

Oleg SEREBRIAN


Tablourile sunt ca oamenii, nu se simt bine oriunde

Mihai Ştefan POIATĂ


Aproape departe

Mihai ŢĂRUŞ


Abstracţii metafizice inconfundabile

CONCURS

Concursul „Moştenire” (ediţia a optsprezecea)