REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-6, anul XII, 2002


ARGUMENT

Fănuş NEAGU


Patria pe verticală

STAREA DE VEGHE

Iraida CONDREA


Denumirea limbii ca instrument în lupta politică

Alexei AXAN


Limba moldovenească: revenirea la anormalitate

Ilinca ROŞCA


Suntem ce-am fost, vom fi ce suntem

SILVIU BEREJAN: 75 ANI

Cuvinte de salut. Viorel Barbu, Dan Mănucă, Revista “Limba Română”

Gheorghe POPA


La catedra de filologie şi pedagogie... a omeniei

Silviu Berejan. Curriculum vitae

Silviu Berejan, lingvistul “cel mai de seamă din Republica Moldova”

Alexandru BANTOŞ

Silviu BEREJAN


“Denumirea limbii noastre e cea ştiută de toată lumea – română”

Gheorghe POPA

Nicolae LEAHU

Silviu BEREJAN


“Am căutat să fac din lingvistică un fel de matematică”

Tatiana ROTARU

Silviu BEREJAN


“Lingvistica nu m-a făcut fericit”

Alexandru BANTOŞ

Silviu BEREJAN


“Limba oficială în orice stat este, de regulă, una singură...”

Ion-Horia BÂRLEANU

Silviu BEREJAN


“Limba română este singura limbă literară din această zonă a romanităţii orientale”

Gheorghe POPA


Relaţiile dintre doi lingvişti “... porniţi de pe plaiuri moldovene”

ANIVERSĂRI

Vlad POHILĂ


Raymund Piotrowski, un veritabil iubitor şi susţinător al culturii române

Vlad POHILĂ


Matilda Caragiu-Marioţeanu, o pildă de slujire pasionată limbii strămoşeşti

ABIA PRIN CUVÂNT

Iulian FILIP


Ca să fiu mai înţeles…

CĂRŢILE PE FAŢĂ

Ana BANTOŞ


Poezia postmodernă şi fenomenul globalizării

DE LA GROTESC LA SUBLIM

Vlad POHILĂ


Cultivarea limbii – pic cu pic

Iraida CONDREA


Adaptarea cuvintelor împrumutate

Ion CIOCANU


Realitatea în cuvânt şi cuvântul în realitate

Alexei PALII


Cazuri dificile de vocabular

PRO DIDACTICA

Ioan ŞERDEAN


Exerciţiul – metodă specifică în formarea capacităţii de receptare a mesajului scris (citirea/lectura)

Florin GRINEA


Curente culturale în literatura română. Umanismul

PORTOFOLIUL PROFESORULUI

Constantin ŞCHIOPU


Interpretarea textului literar din perspectivă structuralistă

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Mircea V. CIOBANU


Leonid Dimov, onirismul şi textul de plăcere

Gheorghe GIURCĂ


Semnificaţii ale drumului iniţiatic parcurs de Harap-Alb

VIAŢA CA O CORIDĂ

Victoria MILESCU

Leo BUTNARU


Leo Butnaru: „Mă las în libertatea propriei revelaţii de sine”

VOCABULAR

Nicolae P. LEONĂCHESCU


Limbajul tehnic al dacilor

CREANGA DE AUR

Emilia PAVEL


Confluenţe şi sinteze cu privire la portul popular românesc de la est de Carpaţi

Ion TALOŞ


Scurtă introducere în mitologia populară românească

Petru ŢARANU


Mitul Sânzienelor în lumea Dornelor de odinioară

PROFILURI

Ion VARTA


Contribuţii la biografia prozatorului Gheorghe V.Madan

Nina PLĂMĂDEALĂ


Leon Donici – o conştiinţă antiutopică

CONCURS DE CREAŢIE

Tatiana TURUTA


Ecou

ARTA TRADUCERII

Adrian ISTRATE


Nedreptăţitul artizan din umbră

CLUBUL DE LECTURĂ

Ion RENIŢĂ


Gabriel García Márquez

Gabriel Garcia MÁRQUEZ


Confesiunile omului din Macondo

Leo BUTNARU


Velimir Hlebnikov, adevărat fenomen al modernismului rus

Velimir HLEBNIKOV


Aţâţătorul focului

EVENIMENT CULTURAL

Nina NEGRU


Prima bibliotecă publică pe harta Chişinăului

Alexe RĂU


Conceptul de bibliotecă naţională: idei în circulaţie