REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXII, 2012


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Eminescu şi Basarabia

EMINESCIANA

Ioan MILICĂ


Făt-Frumos din lacrimă: arta portretizării (I)

FORUM

Theodor CODREANU


De la mistica raţiunii la mistica nebuniei

Ion BELDEANU


Tragedia lui Eminescu văzută de Theodor Codreanu

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Theodor Codreanu. Eminescu în captivitatea „nebuniei”

Adrian Dinu RACHIERU


Theodor Codreanu sau logica detectivistică

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Problema numelor proprii din literatură în lumina unor idei ale lingvisticii coşeriene

PRO DIDACTICA

Mariana MARIN


Cititorul – producător de texte argumentative, reflexive şi metaliterare

DIALOGURI DIDACTICE

Mariana NOREL


Orele de limba şi literatura română în era noilor tehnologii

LIMBA ROMÂNĂ AZI

Adina DRAGOMIRESCU


Ortografia limbii române: definiţie, scurt istoric, instrumente. Principiul fonologic

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Cristinel MUNTEANU


O clasificare antică a «stilurilor funcţionale» în opera lui Diogenes Laertios

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


„Mărturie raţională” (Origene) şi model conceptual în limbajul religios

DIALOGUL ARTELOR

Tudor ZBÂRNEA


Spre configurarea unui spaţiu inovativ al limbajului plastic

Vase comunicante (pagini color)

CRITICĂ. ESEU

Bogdan CREŢU


Din bestiarul lui Dimitrie Cantemir: MONOCHEROLEOPARDALIPROVATOLICOELEFAS-ul1

Doris MIRONESCU


Două moduri de a teatraliza ideologicul: Gh. Asachi şi Alecu Russo

Diana VRABIE


Literatura detenţiei: Sergiu Grossu

Ana BANTOŞ


Realitatea vieţii – realitatea literaturii*

Nicolae RÂMBU


Despre o stranie exorcizare: Elegia de la Marienbad1

POESIS

Lucian VASILIU


Lucianogramă L-V

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Literatura şi diplomaţia literară

Vasile GAVRILAN


„M-a zărit ochiul destinului”

PORTRET

Doina CERNICA


Fotografiile seniorului basarabean

JURNAL

Leo BUTNARU


Peste bariere (Jurnal de Crimeea. 4-12 septembrie 2011)

IUVENTUS

Alexandru STAN


Îmi ascund visele sub palmele tale

ESTETICA URBANĂ

Titu POPESCU


Despre violenţa limbajului*

ANDREI LUPAN – 100

Ana BANTOŞ


Andrei Lupan. Intelectualul basarabean şi istoria

VICTOR TELEUCĂ – 80

Vasile GAVRILAN


Evocări... la o margine de existenţă

Ion CIOCANU


Două poeme emblematice

Theodor CODREANU


Nicolai Costenco văzut de Victor Teleucă

LECŢIILE ISTORIEI

Ion VARTA


Deposedări abuzive de bunuri ale românilor de la Est de Prut în noaptea de 12 spre 13 iunie 1941