REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 4-6, anul XVII, 2007


ARGUMENT

Liliana ARMAŞU


Aici pot să trăiesc şi eu

COŞERIANA

Alexandru BANTOŞ


Un lingvist care vine din viitor (I)

Nistor BARDU


Concepţia lui Eugeniu Coşeriu despre limba română (II)

Ioan S. CÂRÂC


Lingvistica şi idealul unei semiotici integrale

Lucian LAZĂR


Limbaj şi semnificaţie: distincţia „semantic vs. real” în lingvistica integrală1 (I)

PRO DIDACTICA

Mihaela SECRIERU


Metode de predare a limbii române

Constantin ŞCHIOPU


Studierea noţiunilor de teorie literară

Maria ABRAMCIUC


Cântarea României de Alecu Russo: perspective critico-metodice

Geanina COTOI


Eliberarea cuvântului din cochilie

COMUNICARE ŞI LIMBAJ

Iraida CONDREA


Experienţe metalingvistice

Ion CIOCANU


A parveni, parvenirea şi parvenitul

Ion MELNICIUC


Greşeli tipice, greşeli curente

Marta ISTRATI


Diglosia şi bilingvismul: concepte de bază

ITINERAR LEXICAL

Iustina BURCI


Numele de familie. Forme intermediare în sec. al XVIII-lea

Vladimir ZAGAEVSCHI


Nume de familie româneşti articulate cu -l (Creţul, Dodul, Grosul, Racul)

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic

George RUSNAC


Nume indigene de culori

TEXT ŞI SUBTEXT

Nathalie SARRAUTE


Folosirea cuvintelor

MARI FILOLOGI ROMÂNI

Marius SALA


Cei doi stâlpi ai înţelepciunii

POESIS

Viorica-Ela CARAMAN


Misterul firescului

Liliana ARMAŞU


Dintr-o stare în alta

PROZĂ

Vasile VASILACHE


Triumful miorului (vreme colhoznică)

Pavel PĂDURARU


Mama mea, Nicoles (fragment de roman)

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Livresc şi parodic în poezia lui Mircea Cărtărescu

Ana BANTOŞ


Îndepărtarea şi întoarcerea lui Ion Vatamanu

Diana VRABIE


Descifrări în poetica eului

Mioara KOZAK


Sara pe deal. Gramatică & poezie

DIALOGUL ARTELOR

Gheorghe VRABIE


Dali la Chişinău

Salvador DALI


Conferinţa de la Sorbona*

Salvador Dali şi calea spre eternitate

Salvador DALI


Amintiri prenatale

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

Machi TAWARA


* * *

Joyce SIDMAN


Peştele, florile şi fructele (povestea arborelui de pâine)

IUVENTUS

Leo BORDEIANU


Înflorirea din noi

Hristos a înviat!!

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Urmele pe nisip – între certitudine şi fragilitate

Tatiana CURMEI-FISTICANU


Invitaţie la o altfel de lectură

Vlad POHILĂ


Ora eseisticii de vîrf într-o eră barbară

Tatiana CURMEI-FISTICANU


O nouă perspectivă de abordare a metaforei

Lucia CEPRAGA


O carte de strictă necesitate pentru alolingvi

Iustina BURCI


Tradiţie şi modernitate în onomastica românească

Iraida CONDREA


Cu omenie, despre oameni şi cărţi