REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 12, anul XV, 2005


ARGUMENT

Ion HADÂRCĂ


Limba păsării de noi

TEZAUR

Eugenia BOJOGA


Un strălucit omagiu adus lui Eugeniu Coşeriu

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Ana BANTOŞ


Avatarurile personajului liric modern (de la Paul Celan la Arcadie Suceveanu)

Mina-Maria RUSU


Re-sacralizarea lumii prin poezie (în literatura română interbelică)

Dragoş VICOL


Mihail Sadoveanu: de la biografia scriitorului la biografia neamului

REFLECŢII

Ion HADÂRCĂ


Glose române pentru logosul lumii

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Nelea CROITORU


Deixul persoanei  – actualizări contextuale

GRAMATICĂ

Elena VARZARI


Topica letopiseţelor din perspectivă transfrastică

Elena ZGÂRCIBABĂ-BOGDAN


Unele consideraţii referitoare la verbul a trebui

Alexei CHIRDEACHIN


Despre unele particularităţi acustice ale semioclusivelor prepalatale în română şi engleză

PRAXEOLOGIE

Valeriu MATEI


Thierry de Montbrial despre spaţiul românesc în perioada tranziţiei

LA CASA LIMBII ROMÂNE

Principele Radu de Hohenzollern-Veringen la Chişinău

ANIVERSĂRI. VALERIU RUSU – 70

Autentic mesager al identităţii noastre

Fişier biografic

Valeriu RUSU


Spovedanie la o aniversare

Filip TEODORESCU


Cărturar şi om al cetăţii

Ana BANTOŞ


Limba nu este un simplu mesager al culturii, ci cultura însăşi

ANIVERSĂRI. ION UNGUREANU – 70

Nicolae MĂTCAŞ


Drept în demnitatea lui, sorbind din cupa libertăţii

PRO DIDACTICA

Galina GRĂDINARI


Studiul de Caz – metodă eficientă de dezvoltare a competenţelor comunicative

Gheorghe ŢÂMBAL


Metode şi tehnici didactice interactive (aspecte practice)

SEMIOLOGIE

Svetlana DRAGANCEA


Aspecte definitorii ale semnului iconic

SIMPOZION

Iraida CONDREA


Limba şi literatura română: regional – naţional  – universal (Iaşi – Chişinău, 24-27 noiembrie 2005)

RECENZII

Aliona ZGARDAN


Morfologia limbii române (curs practic) – o carte necesară

LITERATURĂ UNIVERSALĂ

În căutarea eului pierdut

Fernando PESSOA


Păzitorul de turme

ACTUALITATEA CLASICILOR

Mircea ELIADE


Teme folclorice şi creaţie artistică

INTERVIU

Ion GĂINĂ

Gheorghe VRABIE


„Sunt fascinat de culorile bucuriei şi ale revoltei”

CONCURS DE CREAŢIE

Concursul „Moştenire” (Ediţia a treisprezecea)