REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XIX, 2009


AUTOGRAF

Alexandru LUNGU


Rob şi stăpân al limbii române

Alexandru LUNGU


Netihna pietrei

LECŢIILE ISTORIEI

Alexandru BANTOŞ


Meandrele unui traiect lingvistic

Ion CIOCANU


Legile şi fărădelegile despre limbi

Dumitru IRIMIA


Lupta continuă

Nicolae RUSU


Slugă la străini bogaţi

Vladimir BEŞLEAGĂ


Fructul regimului sovietic

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Theodor CODREANU


Adevăr şi limbă

Adrian Dinu RACHIERU


Odiseea limbii române (trei cruciaţi: Alexei Mateevici, Eugeniu Coşeriu, Grigore Vieru)

Mihail Gh. CIBOTARU


Carul limbii române

Petru BUTUC


Despre noţiunile ştiinţifice de limbă literară şi română literară

ACADEMIA ŞI ADEVĂRUL ŞTIINŢIFIC

Alexandru BANTOŞ


Documente aparţinând istoriei şi viitorului

Şedinţa lărgită a Prezidiului Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova pentru discutarea şi aprobarea răspunsului solicitat de Parlamentul Rrepublicii Moldova

Declaraţia Adunării Generale Anuale a Academiei de Ştiinţe a Moldovei

Răspuns la solicitarea Parlamentului Republicii Moldova privind istoria şi folosirea glotonimului „limba moldovenească”

Nicolae CORLĂTEANU


Despre sursele de formare a românei literare

Nicolae CORLĂTEANU


Las vouă moştenire...

ION UNGUREANU – DOCTOR HONORIS CAUSA

Reprezentant de seamă al artei teatrale (fişier biografic)

Ion UNGUREANU


Teatrul şi credinţa

Mihai CIMPOI


Fenomenul Ion Ungureanu

Andrei STRÂMBEANU


Pentru noi Ion Ungureanu este un criteriu

Nicolae MĂTCAŞ


„În opreliştea unei clipe din istorie, posteritatea admiră gestul semeţ de demnitate al lui Beethoven...”

Victoria FEDORENCO


Adevărul şi credinţa regizorului Ion Ungureanu

Pavel PROCA


Felicitări, maestre!

Irina UVAROVA


Гулливер среди нас

Ion UNGUREANU


„Teatrul vieţii mele” (din cuvântarea de răspuns la un Laudatio al A.Ş.M., care însă nu a fost rostit pe 7 mai 2009)

PRO DIDACTICA

Iulian BOLDEA


Costache Conachi şi neoclasicismul poetic românesc

Constantin ŞCHIOPU


Reportajul şi interviul ca procedee de receptare a operei literare

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Identitatea toponimiei româneşti

Marin BUTUC


Despre unele aspecte privind caracterul sistemic al terminologiei militare româneşti

ANIVERSĂRI. CONSTANTIN TĂNASE – 60

Vlad POHILĂ


Blestemul şi norocul de a fi publicist la timpul potrivit...

Constantin TĂNASE


Implicat deschis şi asumat

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Viorica-Ela CARAMAN


Cultura ca bio-grafie

Mihai CIMPOI


Constantin Ciopraga într-o panoramă sentimental-documentară

DIALOGUL ARTELOR

Vladimir BULAT

Roman TOLICI


Subiectivitatea mea are cel mai înalt grad de obiectivitate

Roman Tolici văzut de

Vlad POHILĂ


Glebus Sainciuc: un artist plastic al întregului popor

BASARABENI CELEBRI. ALEXANDRU LUNGU

Alexandru Lungu (fişier biografic)

Ana BANTOŞ


Alexandru Lungu şi nemărginirea exilului

Iulian BOLDEA


Poezia lui Alexandru Lungu

Sorin ANCA


Neumbrita Oră 25

Iulian FILIP


Navigând printre coroanele poetului

Alexandru LUNGU


Ora 25

Dan DĂNILĂ


Veşnicul argonaut

Andrei FISCHOF


Requiem pentru un mare poet

Lucian VASILIU


Mi l-am asumat ca pe un coleg mai mare

Titu POPESCU


O retragere nobiliară

Mihai POSADA


Invitaţie la nemurire prin zariştea cea plină de îngeri şi îngere a poeziei lui Alexandru Lungu

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

S-a stins din viaţă un mare prieten al Basarabiei