Despre noi

Fondată în primăvara anului 1991 la Chişinău, când teritoriul dintre Prut și Nistru se mai afla în componența imperiului sovietic, revista de ştiinţă şi cultură „Limba Română” şi-a asumat din start sarcina de a contribui la revigorarea limbii române, la repunerea în circuit a valorilor culturale româneşti interzise în Basarabia timp de o jumătate de secol. Colegiul de redacţie al revistei, alcătuit din personalităţi marcante de pe ambele maluri ale Prutului, a elaborat un program redacţional elevat, discursul ştiinţific şi publicistic al revistei având la bază adevărul, argumentul, competența și exigența. Cu susţinerea autorilor − cunoscuți și apreciați oameni de ştiinţă, scriitori, critici literari, pedagogi, ziarişti, editori din Republica Moldova, România, Ucraina, Franţa, Germania etc., − printre care: Ana Bantoș, Gheorghe Mihai Bârlea, Oxana Bejan, Silviu Berejan, Vladimir Beşleagă, Iulian Boldea, Leo Bordeianu, Mircea Borcilă, Leo Butnaru, Viorica-Ela Caraman, Gheorghe Chivu, Anatol Ciobanu, Ion Ciocanu, Jana Ciolpan, Dorin Cimpoeșu, Constantin Ciopraga, Theodor Codreanu, Nicolae Corlăteanu, Maria Cosniceanu, Eugeniu Coşeriu, Margareta Curtescu, Mircea A. Diaconu, Mihai Drăgan, Stelian Dumistrăcel, Anatol Eremia, Andrei Eșanu, Ion Ețcu, Nicolae Felecan, Tatiana Fisticanu, Ion I. Ionescu, Dumitru Irimia, Solomon Marcus, Nicolae Mătcaș, Dan Mănucă, Ioan Milică, Vlad Mischevca,Viorica Molea, Cristinel Munteanu, Eugen Munteanu, Vasile Pavel, Rajmund Piotrowski, Vlad Pohilă, Adrian Dinu Rachieru, Aurelia Rusu, Mina Maria Rusu, Valeriu Rusu, Marius Sala, Andrei Strâmbeanu, Arcadie Suceveanu, Constantin Șchiopu,  Grigore Vieru, Diana Vrabie ş.a. − revista a reuşit să creeze şi să întreţină o vie mişcare ştiinţifică, literară şi culturală. De-a lungul a 25 de ani publicația  a contribuit  la refacerea „vaselor comunicante” dintre cele două maluri de Prut, la promovarea şi însuşirea normelor limbii române standard, la valorificarea şi reconsiderarea literaturii române postbelice, la evaluarea patrimoniului spiritual naţional ca premisă necesară pentru consolidarea unităţii de neam. Concludente în acest sens sunt un şir de ediţii speciale ale revistei „Limba Română”: nr. 3, 1994,160 p., 7 000 ex., dedicată Congresului al V-lea al Filologilor Români, care a avut ca axă de abordare denumirea corectă a limbii oficiale a statului Republica Moldova; nr. 4, 1995, 144 p., 11 000 ex., dedicată Conferinţei Ştiinţifice „Limba română este numele corect al limbii noastre”;  nr. 5, 1997, 168 p., 5 000 ex., având genericul „Limba română în Republica Moldova. Scriitori incluşi în  programele  de învăţământ”;  nr. 2, 1999, 180 p., 5 000 ex., cu genericul „Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu şi liceu” – ultimele două fiind elaborate la solicitarea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei din Republica Moldova ş.a. Revista a rezervat spaţiu larg unor distinse personalităţi din domeniul lingvistici, literaturii, ştiinţei didactice, istoriei naţionale, exemplari și perseverenți apărători şi promotori ai valorilor spirituale naționale. În ediţii sau compartimente speciale a fost ilustrată activitatea ştiinţifică, didactică şi de creaţie a eminentului om de ştiinţă Eugeniu Coşeriu, nr. 10, 2002; a prof. acad. Constantin Ciopraga, nr. 7-9, 2006; nr. 10-12, 2007; a scriitorului Grigore Vieru, nr.1-3, 2005, nr. 3-4, 2008, nr.1-4, 2009;  a prof. Dumitru Irimia, nr. 1-2, 2008; a prof. Stelian Dumistrăcel, nr. 7-9, 2007; a prof. Valeriu Rusu, nr. 6, 199, nr. 12, 2005; a acad. Nicolae Corlăteanu, nr. 4, 2005; a prof. Nicolae Mătcaş, nr. 5-6, 2005; a scriitorului Vladimir Beşleagă, nr. 4-6, 2006.
 
O iniţiativă valoroasă a redacţiei este considerat ciclul Edițiilor Speciale, intitulate  Itinerare ale identităţii noastre, autentice cărți de vizită ale unor însemnate centre de cultură şi civilizaţie românească, oferind basarabenilor posibilitatea de a se familiariza cu geografia  spirituală a poporului nostru. Astfel, au apărut ediţiile speciale dedicate judeţelor Călăraşi (nr. 11, 1999), Maramureş (nr. 3-5, 2000) şi Suceava (nr. 1-3, 2001). Din lipsa mijloacelor financiare, proiectul nu a avut continuare. Concomitent cu elaborarea numerelor periodice, revista „Limba Română” a editat și donat bibliotecilor publice mai multe volume din seria Biblioteca revistei „Limba Română”: antologia Limba română este patria mea (studii, comunicări, documente, ediţia I, 1996, 344, 6 000 ex., şi ediţia a II-a, revăzută şi adăugită, selecţie şi prefaţă de Alexandru Bantoş, redactor-şef al revistei „Limba Română”, 2007, 352, 1 000 ex.); Itinerar socolingvistic de acad. Silviu Berejan,  selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş (Chişinău, 2007, 240 p., 250 ex.); Retrospectivă necesară (dialoguri abordând originea, trecutul şi prezentul limbii şi culturii române la est de Prut) de Alexandru Bantoş (Chişinău, 2007, 252 p., 1 000 ex.); Reflecţii lingvistice de Anatol Ciobanu, selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş (Chişinău, 2009, 340 p., 500 ex.); Testament. Cred în izbânda limbii române de Nicolae Corlăteanu. Studii. Comunicări. Memorii. Selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş (Chişinău, 2010, 256 p., 1000 ex.); Republica Moldova, între România şi Rusia. 1989-2009 de Dorin Cimpoeşu (Chişinău, 2010, 428 p., 500 ex.); Calvarul limbii române din Basarabia de Nicolae Mătcaş. Studii. Articole. Comunicări, selecţie, coordonare şi prefaţă de Alexandru Bantoş (Chişinău, 2011, 552 p., 1 000 ex.); Deschidere spre universalism. Literatura română din Basarabia postbelică de Ana Bantoş (apreciat cu Premiul de Excelenţă al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova, Chişinău, 2011, 334 p., 1 000 ex.); Modele ale temporalităţii poetice de Viorica-Ela Caraman (menţionat cu Premiul de Stat pentru Tineret în domeniul literaturii şi artei, Chişinău, 2012, 212 p., 500 ex.) etc.
 
Pe parcursul unui sfert de secol a fost editat un volum  impresionant de studii, articole, comunicări, documente, recenzii, constituind o importantă sursă de informare privind  identitatea etnică, lingvistică şi culturală a cetăţenilor autohtoni din Basarabia,  evoluţia ştiinţei filologice româneşti în cele mai diverse şi specifice aspecte lingvistice şi literare (toponimie, lexicografie, dialectologie, semantică, exegeză, critică literară, cronică etc.). Materialul stocat în arhiva tipărită şi cea electronică (www.limbaromana.md) a revistei „Limba Română” continuă să fie de mare actualitate.
 
Destinată şi comunităţilor româneşti din alte ţări, graţie existenţei propriului site, revista „Limba Română”, trecând în cel de-al doilea pătrat de veac, va fi deschisă pentru colaborare tuturor celor preocupați de lingvistică, literatură, istorie națională, identitatea și unitatea românilor; va reflecta  tendinţele de sincronizare a proceselor literare şi culturale naționale; va prezenta pe larg starea actuală a limbii române, oferind  cititorilor şansa de a cunoaşte noutăţile; va înviora schimbul de idei şi de experienţă în domeniu; va susţine elaborarea şi perfecţionarea manualelor şi metodicilor de predare și materialelor didactice destinate celor care doresc să studieze limba şi literatura română.
 
Programul de editare a revistei „Limba Română”, lansat odată cu fondarea ei în 1991, nu a fost întrerupt până în prezent, în pofida precarităţii condiţiilor de ordin politic şi financiar în care a fost nevoită să reziste. Publicaţia, prin strădania colaboratorilor şi a autorilor, are dimensiunile valorice ale unui viu document istoric important pentru Basarabia în segmentul democratizării acesteia.                                                                                                                                       Apariţia lunară a revistei (144 pagini de text, inclusiv 16 pagini color, tiraj 1 000 de exemplare,  menținerea și optimizarea funcționării site-ului) asigură dotarea bibliotecilor publice și școlare basarabene  cu o publicaţie / almanah de limbă, literatură, cultură şi artă naţională, completând astfel fondul de carte românească. Or, deşi în ultimii ani s-a înregistrat o creştere a numărului de cărţi, broşuri, reviste, ziare cu grafie latină, în colecţiile bibliotecilor, ponderea acestora rămâne încă mult sub nivelul necesităţilor reale. Astfel, din fondul total de publicaţii gestionat de biblioteci, literatura în limba română cu grafie latină constituie aproximativ 25%.
 
Noile provocări de ordin cultural, politic, social etc., inconsistența și fragilitatea politicilor lingvistice din Republica Moldova reclamă apariţia cu regularitate a revistei „Limba Română”, difuzarea generoasă în instituţiile de cultură şi de învăţământ, având un tiraj în măsură să acopere necesităţile inerente  dificilului proces  de redobândire și conştientizare a identităţii naţionale a românilor basarabeni şi de reintegrare a lor în circuitul cultural românesc şi european.