REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 5, anul XXIV, 2014


COLOCVIILE REVISTEI „LIMBA ROMÂNĂ”

Limbă, cultură şi credinţă. Repere identitare

Alexandru BANTOŞ


25 de ani de la aprobarea legislaţiei lingvistice a Republicii Moldova: retrospectivă subiectivă

Violeta CRUDU


Realizări şi eşecuri în promovarea limbii române

Ilie ŞANDRU


Dr. Elie Miron Cristea – „Patriarhul reîntregirii neamului”

Ana BANTOŞ


Miron Cristea, promotor al unităţii culturii române

PREZENTĂRI ŞI RECENZII

Constantin ŞCHIOPU


Despre paradisul şi infernul limbii române şi nu numai...

Gheorghe C. PATZA


Doi autori, două teritorii româneşti

Angela MIRON


210 compuneri și teste rezolvate. Limba și literatura română – un pas sigur spre un BAC de succes

Natalia RUSICA


O carte de incontestabilă utilitate

Ana CIOBANU


Scut în depăşirea „probei de foc”

Diana VRABIE


Iubirea altfel sau plânsul ca ofelizare

POESIS

Margareta CURTESCU


ploaie de week-end

Nicolae MĂTCAŞ


Şi toţi se jură: lupi în piei de oaie...

DIALOGUL ARTELOR

Mariana POPA


Saloanele Moldovei (ediţia a XXIV-a), 2014, Bacău – Chişinău

Tradiţie şi talent

COŞERIANA

Eugenia BOJOGA


Eugeniu Coșeriu și Școala lingvistică de la Tübingen1 (I)

RECUPERĂRI

Cristinel MUNTEANU


Din nou despre noematologie: contribuţia lui Nicolae I. Apostolescu

CRITICĂ. ESEU

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Constantin Nisipeanu, un poet substanţial

Lina CODREANU


Proverbul şi epigrama (II)*

PRO DIDACTICA

Marcela VÂLCU


Simularea ca metodă didactică: repere teoretico-metodologice

Constantin ŞCHIOPU


Principii de abordare a literaturii ca disciplină şcolară

ITINERAR LEXICAL

Ioan MILICĂ


Imaginarul creştin în denumirile populare româneşti de plante (III)*

Anatol EREMIA


Dicţionar toponimic (VI)*

LECŢIILE ISTORIEI

Dinu POŞTARENCU


Repunerea în drepturi a limbii române (1917-1918) (III)*

Vlad MISCHEVCA


Crimeea vs Moldova. Paralele istorice ale expansionismului rus: 1783-2014

Dorin CIMPOEŞU


Pagini de istorie recentă a Armeniei (2002-2005) (I)

EVENIMENT

Nicolae FELECAN


Universitari români în Scoţia

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2015