REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXV, 2015


DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Despre latinitatea limbii române

CRITICĂ. ESEU

Iulian BOLDEA


Eugène Ionesco – intransigenţă şi valoare

Ana BANTOŞ


Solomon Marcus. Provincialism – modernitate – postmodernitate din perspectiva expansiunii cunoașterii

Theodor CODREANU


Călătoria liturgică a lui Theodor Damian (II)

GRAMATICĂ

Carolina POPUŞOI


Calcuri de regim nominal prepoziţional nerecomandate în limba română din Basarabia

Diana VRABIE


Dinamica greşelilor lexico-semantice: copierea de sens sau calculul semantic

INTERFERENŢE

Ioana ŞTEFĂNOAIA


Din istoria preocupărilor referitoare la terminologia lingvistică. Reprezentanţi ai lingvisticii franceze*

Daniela DASCĂLU


Terminologia machiajului din perspectiva antropologiei culturale

VOCABULAR

Ion ŢURCANU


Reflecții asupra tâlcului unor cuvinte (II)

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Fauna carpatină în onomastica şi tradiţiile populare româneşti (II)

EVENIMENT

Gabriela HAJA


Lexicografia şi provocările informatizării

SINTEZE

Cristinel MUNTEANU


Logică şi legislaţie. Câteva observaţii lingvistico-filosofice

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Textul literar: comprehensiune și receptare

Maria HADÎRCĂ


Competenţa de lectură – concept, structură şi mediu de formare

RECITIREA CLASICILOR

Mircea A. DIACONU


Agârbiceanu şi problema evreiască

POESIS

Arcadie SUCEVEANU


Cucul din cusătură

Nicolae MĂTCAŞ


Mai mare bogăţie nu-i când ai

Virgil BOTNARU


cu alineat

SCRISUL ÎNTEMNIȚAT

Viorica-Ela CARAMAN


Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (II)

ANIVERSĂRI. PREAFERICITUL PATRIARH TEOCTIST – 100

Un păstor harnic şi răbdător. Repere biografice

În amintirea contemporanilor

Teofan SAVU


Şapte ani de la naşterea în ceruri a Părintelui Patriarh Teoctist

Valer DORNEANU


Un mare și adevărat slujitor al Biserici Ortodoxe Române

Florin GEORGESCU


Un chip luminos, un spirit erudit şi ecumenic, marcat de blândeţe şi bucuria comunicării cu oamenii

Victor OPASCHI


Patriarhul consensului

Georgel RUSU


...nasc și la Moldova oameni, nasc și la Moldova sfinți

Ioan DUMITRIU


Casa memorială din Tocileni

Steluţa POPESCU (COBAN)


O candelă a neuitării Părintelui

Georgel RUSU


În memoria copilului desculț. File din viața Patriarhului Teoctist

Ion ŢURCANU


Câteva amintiri și observații despre Patriarhul Teoctist

RESTITUIRI

Preafericitul Patriarh TEOCTIST


Întru unitate de grăire şi simţire românească

Preafericitul Patriarh TEOCTIST


Patriarhul Teoctist către Patriarhul Alexei al II-lea

Patriarhul Teoctist şi Papa Ioan Paul al II-lea, împreună pentru unitatea Bisericii

NICOLAE CORLĂTEANU – 100

Anatol EREMIA


Savantul care a marcat o epocă în filologia românească

ADRIAN DINU RACHIERU – 65

Diana VRABIE


Adrian Dinu Rachieru și Basarabia

Iurie BOJONCĂ


Însemnele unui „ADR timişorean”

Doina CERNICA


Sub cerul apostolatului şi al României Mari

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Alexandru Ovidiu VINTILĂ


Amintiri din hristosferă, un superlativ al lucidităţii

Roxana PAŞCA


O lucrare valoroasă în domeniul antroponomasticii

Marina ŢURCANU


„Îndoiala a fost şi rămâne principiul meu de viaţă”*

Alexandra MOCANU


Trei gramatici din Muntenia, lucrări ale unor autori cu vocație de întemeietori

LECŢIILE ISTORIEI

Dorin CIMPOEŞU


Criza constituţională din Republica Moldova (II)

Vlad MISCHEVCA


Pacea de la Bucureşti din 1812: însumarea unor concluzii1

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Educație pentru dezvoltarea durabilă

Mariana MISCHEVCA


Comunism și urbanism în Europa de Est (1945-1989)

TRADIȚII ȘI OBICEIURI

Pamfil BILŢIU


Cruci din Oltenia – însemne ale viziunii asupra morţii şi vieţii de dincolo

DIALOGUL ARTELOR

Tudor ZBÂRNEA


Bienala Internaţională de Pictură – 2015

Pictura și noile sale valențe (pagini color)

VOCI DIN TRECUT

Mihai NICOLAE


Recitind Dumitru C. Moruzi

PERMANENŢE

Theodor DAMIAN


Mihai Viteazul şi ortodoxia românească

JURNAL

Andrei BURAC


Mergi până se termină drumul – 5 (II)