REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-10, anul XXI, 2011


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Sub sceptrul purificator al limbii române

COŞERIANA

Adriana-Maria ROBU


Colocviul Internaţional aniversar „Eugeniu Coşeriu – 90 de ani de la naştere” (Iaşi – Bălţi)

Ioana-Narcisa CREŢU


Aplicarea lingvisticii coşeriene în analiza structurilor din limba română

GRAMATICĂ

Petru BUTUC


Reconsiderări privind statutul gramatical al particulei în limba română

ANTROPOLOGIE LINGVISTICĂ

Doina BUTIURCA


Digitus / finger: pattern semantic şi pattern conceptual în frazeologismele cvasispecializate şi de valorizare intelectuală

POESIS

Ion ZUBAŞCU


Cântecul manuscriselor mele

Leo BUTNARU


În singura noastră viaţă, cum să nu credem în poezie, cu frumuseţe şi multă speranţă?

Dumitru CHIOARU


Ion Zubaşcu, omul, pomul şi fântâna

Dumitru Augustin DOMAN


Ion Zubaşcu. O viaţă dramatică – o poezie hiperrealistă

CRITICĂ. ESEU

Ana BANTOŞ


Mihail Ion Ciubotaru. Spunerea ca ieşire din somnul memoriei

Doris MIRONESCU


O carte a memoriei – Vizuina luminată de M. Blecher

Viorica-Ela CARAMAN


Timp şi afectivitate în „sinestezia morţii”. Trei studii de caz

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Theodor CODREANU


Victor Teleucă şi steaua limbii române

Doina CERNICA


Un roman extraordinar, romanul Bucovinei întregi

Nicolae DIMA


În gura foametei de Alexei Vakulovski

AD LITTERAM

Eugen MUNTEANU


O prietenie exemplară. Petru Caraman şi Gheorghe Ivănescu în corespondenţă (IV)

NOTA BENE

Alexandru BANTOŞ

Ana BLANDIANA


Să nu uităm că a fi liber este mult mai dificil decât a nu fi liber

George MARCU


Ana Blandiana. Note biobibliografice

Ana BLANDIANA


Reţeaua

Mircea A. DIACONU


Ana Blandiana, înainte şi după dezmembrarea lui Orfeu

IUVENTUS

Daniela DAVID


Clepsidră

Ana SAMSON


Femeia păgână

SOCIODIDACTICA

Vasile GAVRILAN


Cizmarii englezi

Vasile GAVRILAN


Din jurnalul unui student

Ion ŢURCANU


La început de cale

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Interdisciplinaritate, pluridisciplinaritate şi transdisciplinaritate în studiul literaturii

CUM VORBIM, CUM SCRIEM?

Ion CIOCANU


Nicolae Corlăteanu – practician şi teoretician al cultivării limbii

ISTORIA LA ZI

Sergiu MUSTEAŢĂ


Anul 1991 – colapsul U.R.S.S. şi independenţa Republicii Moldova1

DIALOGUL ARTELOR

Alexei MARULEA


Nicolae Sulac – rapsod al poporului

Valentin CIUCĂ


Ghenadie Jalbă şi spiritul proteic

Ghenadie JALOBĂ


Contemplaţia firescului (pagini color)

ANIVERSĂRI. ANATOL EREMIA – 80

Viorica RĂILEANU


Inventarul intelectual al octogenarului Anatol Eremia

ANIVERSĂRI. NICOLAE FELECAN – 70

Lazăr AVRAM


Nicolae Felecan – schiţă biobibliografică

Oliviu FELECAN


O jumătate de veac în slujba limbii române

EVENIMENT

Şcoala de Vară – un proiect augural al interculturalităţii în Europa de Est

Ilie ŞANDRU


„Zilele Miron Cristea”

ABONAMENTE

Citiţi revista noastră şi în 2012

„Scara spre cer” – prima publicaţie de cultură creştin-ortodoxă pentru copii şi adolescenţi