REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXVI, 2016


IN MEMORIAM SOLOMON MARCUS

Academicianul SOLOMON MARCUS a plecat dintre noi (1 martie 1925 – 17 martie 2016)

Îți vom resimți îndelung lipsa, Magistre!

PRO DIDACTICA

Manualele, o necesară călăuză didactică

Solomon MARCUS


Copiii, sub agresiunea unei școli care le ignoră nevoile și drepturile. Cazul dramatic al clasei a V-a

Adrian Dinu RACHIERU


Patriotismul limbii şi „realitatea discursivă”

Veronica BĂNICĂ


O pledoarie pentru manualul unic

Constantin ŞCHIOPU


Manuale-monstru, elevi și profesori debusolați

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Manualul de Limba română: constrângeri şi deschideri

Diana VRABIE


Manualul de literatură universală pentru clasa a x-a: constatări, observații, sugestii

Georgel RUSU


Calul Troian al învățământului

Ion I. IONESCU


O privire sociologică asupra educației școlare

COŞERIANA

Cristinel MUNTEANU


Despre competenţa lingvistică. De la filozofie la didactica limbii române

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Coşerianismul ca opţiune de viaţă − o mărturie japoneză

Cristinel MUNTEANU


O conferinţă internaţională dedicată lingvisticii coşeriene

INTERFERENŢE

Doina ARPENTI


Rolul limbii în formarea identității culturale în contextul migrației

Iurie BOJONCĂ


De ce basarabenii sunt copiii cucului?

Iurie BOJONCĂ


Un scriitor basarabean la Roma sau despre un Alfabet din Occident

SINTEZE

Răzvan VONCU


Poezia română din Basarabia. Valori și confluențe

SCRISUL ÎNTEMNIȚAT

Viorica-Ela CARAMAN


Devenirea eului interior în spațiul detenției. Soljenițîn, Steinhardt, Müller (III)

POESIS

Liliana ARMAŞU


Reîntregire; Străinul; Pe jumătate; Scut de apărare; Nu?; De-o veşnicie; Elogiu vinului roşu!; Nostalgie; Depozit de ani; Serenadă; Schimb de roluri; Între paranteze; Mai multe feluri de a trăi

Flavia TEOC


Ploaie în Kattegat; Uranienborg; Primul pescar; Duminică; După ciuperci; Ascultă, Cristian; Assisi; Şoarecele; Toate intenţiile; Pastel la Cluj; Umbrela; Într-o zi ca aceea

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Un poem ontic de Nicolae Labiş

Nicolae LABIȘ


Surorile. Cântec-poveste

GRAMATICĂ

Marcela VÂLCU


Probleme de pronunțare în cazul unor unități fonetice

Carolina POPUŞOI


Traduceri nerecomandate în limba română din Basarabia

Cristina CORLA (HANŢ)


Câteva considerații privind regimul de acuzativ al prepoziției contra

IUVENTUS

Liubomir GUȚU


Ortografierea numelor proprii între pertinență și inadecvare

Vasile GRIBINCEA


Ipostaze ale plăcerii în poezia lui Grigore Vieru

Mihaela TARNOVSCHI


Figuri ale perspectivei: aproapele, departele și nesfârșitul în opera lui Grigore Vieru

RECITIREA CLASICILOR

Maria ABRAMCIUC


Registre discursive în Amintiri de Alecu Russo

Diana ACHIM


Lectura naratarului în Hanu-Ancuței de Mihail Sadoveanu

PROZĂ

Nicolae SPĂTARU


Jurnalul lui Dan

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Ala SAINENCO


Verbul, metafora teatrală și structurile asociative

Silvia MUNTEANU

Laura DELIGHIOSU


Aspecte ale adaptării în traducerea românească a romanului Martin Chuzzlewit de Charles Dickens

ITINERAR LEXICAL

Anatol EREMIA


Toponimia Bugeacului: aspecte și conexiuni interdisciplinare (I)

LECŢIILE ISTORIEI

Vlad MISCHEVCA


Cine a declanşat războiul ruso-turc din 1806-1812?

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Theodor CODREANU


O „contraistorie” a literaturii române (I)

Constantin ŞCHIOPU


Perspective moderne de interpretare / căutare a identității artistice

Mina-Maria RUSU


O carte monumentală

Ioan HOLBAN


Ravel şi poezia din stinghia clopotniţei

Maria-Mara IGNAT


Un excurs onomastic în spațiul public românesc actual

JURNAL

Doina CERNICA


Între oameni iubitori de carte

ANIVERSARE. CONSTANTIN BRÂNCUȘI – 140

Mircea COLOŞENCO


Pasărea măiastră (Lucrarea brâncușiană văzută de Ion Vinea, Lucian Blaga, Milița Patrașcu și Marcel Iancu)

DIALOGUL ARTELOR

Claudia PARTOLE


Pânze care se vor citite

MEMENTO

Efim TARLAPAN


Duel epigramatic de durată

Ion DIVIZA


Efim Tarlapan, cel dintotdeauna

Adrian Dinu RACHIERU


Ion Miloş sau drama identităţii

Ion MILOŞ


16 Februarie; Eu încă nu sunt eu; Cuvinte; De azi pe mâine; Țara mea