REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 6, anul XXX, 2020


ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Un traiect identitar sfidând mentalităţi și hotare

REVISTA „LIMBA ROMÂNĂ” – 30 DE ANI DE LA FONDARE

Ioan-Aurel POP


Limba română este mărturia existenței romanității orientale

Ion TIGHINEANU


Pledoarie pentru limba română

Igor ȘAROV


Trei decenii de „Limba Română”

Arcadie SUCEVEANU


Lupta pentru Limba Română nu s-a sfârșit

Stelian DUMISTRĂCEL


Stindardul dacoromânei

Lucian VASILIU


Oleandru însingurat

Mircea COLOŞENCO


Limba română versus arborii vieții naționale

Alecu RENIȚĂ


Hrisovul domnesc de la Chișinău

Mina-Maria RUSU


Din suflet, „Limbii Române”!

Andrei STRÂMBEANU


Orice faptă, bună sau rea, are un nume

Iurie BOJONCĂ


Crucea limbii române

Ilie ŞANDRU


Revista ,,Limba Română” şi fiinţa naţională a românilor basarabeni

Gheorghe BOLOGAN


Un tezaur inestimabil sau partea cea mai sfântă a sufletului nostru

Viorica MOLEA


Revista „Limba Română” și Facultatea de Litere, USM – consonanța spiritului românesc prin limbă

Anatol PETRENCU


Centenarul Unirii reflectat pe paginile revistei „Limba Română”

Tatiana CURMEI-FISTICANU


„Limba Română” – şcoala mea de suflet

RETROSPECTIVĂ NECESARĂ

Valeriu SAHARNEANU


Nu trageți în „Mesager”-ul care vă aduce vestea libertății (III)

COŞERIANA

Eugen MUNTEANU


O revelație documentară: 17 scrisori inedite ale lui Gheorghe Ivănescu către Eugeniu Coșeriu (V)

Emma TĂMÂIANU-MORITA


Relațiile semnice evocative și construcția sensului textual

LIMBAJ ȘI TERMINOLOGIE

Ioan-Aurel POP


Limba și aritmetica

Jana CIOLPAN


Despre vestimentație prin prisma motivării

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Iașul sau Iașiul?

LEXICOLOGIE

Irina CONDREA


Lexicul antroponimic actual: aspecte și forme locale

Marcela VÂLCU


Manifestarea fenomenului abrevierii în onomastica românească

Anatol EREMIA


Localitățile Moldovei. Ghid toponimic, geografic și istoric

RECURS LA PATRIMONIU

Liviu REBREANU


Laudă ţăranului român

Mircea COLOŞENCO


Liviu REBREANU. Tabel cronologic

RECITIREA CLASICILOR

Ştefan AFLOROAEI


Dimitrie Cantemir. Mize ale gândirii filosofice timpurii (I)

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Regăsirea de sine în literatura basarabeană: flux și reflux (IV)

INEDIT

Vasile VASILACHE


Caietul roșu. Însemnări, consemnări, note

Elena ŢAU


Scrisori inedite ale lui George Meniuc către Ovidiu Bârlea

CRITICĂ. ESEU

Theodor CODREANU


O istorie a gândirii filosofice eminesciene (IV)

Adrian Dinu RACHIERU


Tudor Arghezi sau Gâlceava cu sinele

Mircea A. DIACONU


Constantin Morariu. O cronică din Bucovina (I)

Iulian BOLDEA


Amintirea unui poet: Traian Furnea

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Mariana SÁNDEZ


Un roman care sfidează miturile maternității

Ion HAINEȘ


Convorbiri cu Theodor Damian de Florentin Popescu

Viorica-Ela CARAMAN


Arheologia literară a exoticilor temperați

Dorin NĂDRĂU


O monografie realizată la adevăratele standarde valorice

AVANPREMIERĂ EDITORIALĂ

Anatol MORARU


Nicolae Esinencu despre evrei și ceilalți sovietici

Ion ANTON


MARELE NANU sau STEJARUL genealogic DICESCU

CULTURA MEMORIEI URBANE

Alexandru CORDUNEANU


Despre „Identitățile Chișinăului”

LITERATURĂ ŞI DESTIN

Vasile MALANEŢCHI


Mărturii despre efigia moral-spirituală a scriitorului Vladimir Belistov

CONFESIUNI

Veronica ROTARU


Monologuri autumnale

PRO DIDACTICA

Cristinel MUNTEANU


Despre raportul dintre realitate și ficțiune în literatură

Constantin ŞCHIOPU


Obiectiv, subiectiv și intersubiectiv în interpretarea operelor literare

POESIS

Leo BORDEIANU


Gaura neagră (Fragment de poem)

Marian VIȘECU


Univers infinit; Destin; Descântec; Răni; Lumină; Dansul clipelor; Vis; Tăceri în reflux; Pandemic; Lume târzie; Sete; Imagini; Stări comatoase; Nord; Ghicitoare

Elena VIZIR


Hora este neam cu ora?; De la ce cuvânt provine „per” din „perne” și „perine”?; Nu cumva îndemnul „scoală!” a dat naștere la „școală”?

STAREA DE VEGHE

Mircea DRUC


Miraculoasa etnoevoluție: de la români la dacieni

Victor RAVINI


Cine e dușmanul poporului?

EX CIVITATE

Ion I. IONESCU


Despre apropiere și distanțare (I)

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Socialiștii proruși au luat puterea în Chișinău

LECŢIILE ISTORIEI

Stoica LASCU

Mariana TERRA


În ciuda practicării unei extrem de apăsătoare politici de rusificare, basarabenii și-au păstrat conștiința de neam și de limbă

Ion CONSTANTIN


Poziția regimului comunist din România în chestiunea Basarabiei (IV)

Ioan C. POPA


Puterile revizioniste împotriva ordinii europene (III)

ANIVERSĂRI. IOAN SCURTU – 80

Constantin BURAC


Profesorul și istoricul Ioan Scurtu la 80 de toamne

Ioan SCURTU


Istoria Basarabiei a fost și este pentru mine parte a istoriei românilor

Ion CONSTANTIN


Un mare istoric și pedagog – Ioan Scurtu

George LASCU


Domnul profesor Ioan Scurtu, istoric-formator pentru tineri

Corvin LUPU


Respect, admirație și recunoștință pentru operă și pentru verticalitatea morală

Marian ZIDARU


Profesorul Ioan Scurtu – cercetător și editor al istoriei Basarabiei

Stoica LASCU


Profesorul Ioan Scurtu – prețios și inconfundabil brand al Istoriografiei române contemporane

DIALOGUL ARTELOR

Ana BANTOŞ


Andrei Mudrea. Artă și context

EVENIMENT

Andrei PROHIN


O conferință consacrată lui Iustin Frățiman

RESTITUTIO

Demir DRAGNEV


Paul Mihail – promotor al tradițiilor iluministe românești în Basarabia interbelică

Vlad MISCHEVCA


L. A. Casso și opera sa istorică

Fănel TEODORAȘCU


Țăranul pitoresc și presa românească din prima jumătate a secolului trecut