REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 11-12, anul XVIII, 2008


AUTOGRAF

Sorin ANCA


Despre identitate sau fluturi

Sorin ANCA


Nu orice poeme

CRITICĂ. ESEU

Mihai CIMPOI


„Postliminiumul” basarabean

Theodor CODREANU


Reabilitarea obiectivităţii

Viorica-Ela CARAMAN


Poezia ca domeniu ştiinţific

Iulian BOLDEA


Ludic şi ironie în proza optzecistă

Anatol GAVRILOV


Un cuvânt despre cuvântul nostru latino-român

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Caracterizarea personajului literar din perspectivă estetică

POESIS

Sorin ANCA


Invenţia mea

COLOCVIU

Cristinel MUNTEANU


Un important simpozion de jurnalism

Dumitru IRIMIA


Panait Istrati faţă cu limba de lemn

Elena FAUR


Limba română în Suedia

INTERFERENŢE

Galina CERCHES


Analiza contrastiv-tipologică a obiectului gramatical în limbile rusă şi română

DIALOGUL ARTELOR

Vladimir BULAT


Andrei Negură. Cheia gramaticii pentru artele plastice

IN MEMORIAM VALERIU RUSU

S-a stins din viaţă ilustrul om de ştiinţă, basarabeanul Valeriu Rusu

Alexandru BANTOŞ


Icoana cu numele tău

Valeriu RUSU


În scopul aceloraşi idealuri

Valeriu RUSU


Purtând recunoştinţa oraşului Aix-en-Provence

Valeriu RUSU


Viţa-de-vie din Niorcanii Sorocii

Valeriu RUSU


Limba – cea mai profundă creaţie

Valeriu RUSU


Limba română – hartă credincioasă şi mereu vie a sufletului nostru

Valeriu RUSU


Inima mea tremură pentru Basarabia

Valeriu RUSU


Crâmpeie dintr-o viaţă zbuciumată

Aurelia RUSU


Către Valeriu

Romaniţa RUSU


A mon père

Jean-Claude BOUVIER


Adieu à Valeriu

Theodor CODREANU


Plecarea lui Valeriu Rusu

Vasile ROMANCIUC


Patru noiembrie cel trist

Ana BANTOŞ


Lou soulèu me fai canta

Mihai CIMPOI


Multiculturalul

Ion HADÂRCĂ


Schiţă de requiem pentru Valeriu Rusu

Iulian FILIP


Urmele luminoase ale lui Valeriu Rusu

Anatol CIOBANU


Împătimit cercetător al limbii şi culturii române

PROZĂ

Leo BUTNARU


Promenada

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Constantin STERE


Scrisori din Basarabia

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Vasile BAHNARU


Gest de înaltă preţuire

Vasile BAHNARU


Semiotica în contextul hermeneuticii moderne

Florin VASILESCU


Dicţionarul limbii române, între tradiţie şi modernitate

Tatiana CARTALEANU


Extremele unui câmp semantic: a analiza

Violeta UNGUREANU


Restricţii semantice privind transformările diateziale

Natalia MUCERSCHI


Conţinuturi implicite în discursul publicitar

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Dan S. STOICA


Comuniune în jurul valorii

Stelian DUMISTRĂCEL


La izvoarele jurnalismului modern

Elis RÂPEANU


Gheorghe Bâlici – scriitorul cu limba de un hexametru

Daiana FELECAN


Din nou despre roman

Ion CIOCANU


Fructul publicisticii lingvistice

COLOCVIU

Oliviu FELECAN


Evenimente ştiinţifice