REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 1-2, anul XXXIII, 2023


ARGUMENT

Constantin OLTEANU


Iar icoanele vorbeau în limba română

EMINESCU AL NOSTRU

Ioan-Aurel POP


Național și universal în poezia românească

Constantin OLTEANU


Poză de familie lângă bustul lui Eminescu

LECŢIILE ISTORIEI

Valeriu SAHARNEANU


A treia Unire a Românilor: prin alegere, prin necesitate sau prin voința altora

Anatol PETRENCU


Act de demnitate și unitate națională

Mircea-Cristian GHENGHEA


1859: rosturi şi semnificaţii ale Unirii Principatelor*

DESTIN DE CĂRTURAR

Ştefan AFLOROAEI


Cantemir. Adevăratul exil și trepte ale înțelegerii de sine (I)

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Ioan C. POPA


O carte fundamentală despre destinul satului românesc

Ioan SCURTU


Basarabia văzută prin prisma propriei trăiri și experiențe

REGISTRU ACTUAL

Dorin CIMPOEŞU


Maia Sandu – președintele care a schimbat orientarea politică a Basarabiei de la est spre vest

SINTEZE

Ana BANTOŞ


Memoria în literatura migrației. Construirea și reconstruirea identității

Lucia CIFOR


Memoriile dialogate: tipologie și particularități

Mina-Maria RUSU


România și miracolul globalizării. Paradigme identitare (II)

PROZATORI CONTEMPORANI

Adrian Dinu RACHIERU


Dumitru Radu Popescu și „adevărul multiplu”

GRAMATICĂ

Viorica MOLEA


Erori gramaticale în exprimarea orală din mass-media autohtonă (pe baza monitorizării unor posturi tv naționale)

Cristina HANȚ


Prepoziții noi în limba română (IV) – „per”

ITINERAR LEXICAL

Cristinel MUNTEANU


Brăila ca „reper din orizontul vorbitorului”. O abordare dinspre frazeologie

COŞERIANA

Johannes KABATEK

Cristina BLEORȚU


Dincolo de structuralism. Scrisori către Eugeniu Coşeriu şi istoria lingvisticii în secolul al XX-lea. O scrisoare de la Iorgu Iordan

Eugen MUNTEANU


Jurnal epistolar jenaez 1999-2001 (III)

Ion I. IONESCU – 70

Alexandru BANTOŞ


„Sociologia ne învață că nu suntem o sumă de interese a unor ființe individuale, ci o comunitate, o țară cu valori și obiective clare…”

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Prietenia, ca principiu de viață

Gheorghe Mihai BÂRLEA


Remember

PATRIMONIU

Victor RAVINI


Miorița, amenințarea morții și obținerea nemuririi

VOCI DIN TRECUT

Pantelimon HALIPPA


Poruncile graiului național

BLAZON DE PROFESOR

Andrei PROHIN


Profesorul Petru Tarhon – actant și martor al istoriei

DIALOGUL ARTELOR

Constantin OLTEANU


„Vine o vârstă când se face dalta mai grea”

RESTITUTIO

Teodor BORDEIANU


Scrisoarea Văzătorului (Lettre du Voyant) de Arthur Rimbaud – o nouă traducere în limba română

Fănel TEODORAȘCU


O viziune românească asupra ideii de „jurnalist mare”

Vlad MISCHEVCA


Hersonul de lângă noi – un domn fanariot pe meleaguri străine: Manole Giani Ruset (Rosetti; Γιάννης Ρουσσέτος)

IN MEMORIAM

Academicianul Răzvan Theodorescu s-a stins din viață