REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 9-10, anul XIX, 2009


AUTOGRAF

Ion HADÂRCĂ


Despre limbă, poezie, literatură

Ion HADÂRCĂ


Doină

DIMENSIUNI ALE UNITĂŢII NOASTRE

Limba română în Republica Moldova. Dreptul la normalitate

Importantă manifestare dedicată cărţii

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Cristinel MUNTEANU


O antologie Coşeriu de referinţă

Theodor CODREANU


O breşă în mentalitatea generaţiei 2000

Doina CERNICA


Copil la ruşi de Leo Butnaru. Literatură cu majusculă (o recenzie în două reprize)

Titu POPESCU


Risipirea – o „cronică bucovineană”

ION HADÂRCĂ – 60

Alexandru BANTOŞ


Drept şi neînvins

Ion HADÂRCĂ


Să valorificăm şansa pe care ne-o oferă istoria

Ana BANTOŞ


Ion Hadârcă: mai spre cer, biblioteca

Constantin CIOPRAGA


Sonetele lui Ion Hadârcă

Tudorel URIAN


Tranziţia dincolo de Prut

Referinţe critice

POESIS

Ion HADÂRCĂ


Suntem într-o părere

CRITICĂ. ESEU

Viorica-Ela CARAMAN


Temporalitatea – criteriu de definire a imaginarului poetic (contemporan)

Florica BODIŞTEAN


Propuneri pentru o clasificare modală a liricului

Theodor CODREANU


Constantin Virgil Negoiţă şi logica raiului

Iulian BOLDEA


Ion Heliade Rădulescu. Roluri şi măşti ale poeziei

PRO DIDACTICA

Contribuţie însemnată la dezvoltarea patrimoniului pedagogic

Loretta HANDRABURA


Învaţă-mă cum să învăţ şi să-i învăţ!

Victoria FONARI


Aport inovator la metodica predării literaturii române

Ludmila ARMAŞU-CANŢÂR


Metodica predării creative a literaturii române

Viorica GORAŞ-POSTICĂ


Provocare pentru o posibilă metodologie a educaţiei literar-artistice

Ludmila CAŞU


O carte a profesorului de literatură

Ludmila BERZOI


O nouă perspectivă de abordare a literaturii în şcoală

DIALOGUL ARTELOR

Lina CODREANU


Casa – centru existenţial

Teodor Buzu şi diversitatea armoniilor cromatice (pagini color)

Teodor BUZU


Un popor cult trebuie să-şi păstreze rădăcinile

Claudia PARTOLE


Un pictor cu viză de reşedinţă pretutindeni...

Corina TUDOSE


Sub lacrimi, licărea surâsul...

ADRIAN DINU RACHIERU – 60

Ion Marin ALMĂJAN


Adrian Dinu Rachieru cărturar de elită

Adrian Dinu RACHIERU


În literatură contează soliştii, nu coriştii

Adrian Dinu RACHIERU


Eminescu şi Basarabia

Adrian Dinu RACHIERU


Alexandru Lungu şi „povara umbrei”

Mihai CIMPOI


Deţinătorul de busolă valorică

Ana BANTOŞ


Adrian Dinu Rachieru. Modernism – postmodernism, un dialog continuu

Valeria Manta TĂICUŢU


Necesitatea semnalării şi condamnării lui Homo Zappiens

Diana VRABIE


Despre Legea conservării scaunului sau din nou în căutarea personajului

Vladimir BEŞLEAGĂ


Varegul călător sau omul cu o sută de... ochi

Referinţe critice

ANIVERSĂRI

Vlad POHILĂ


Irina Condrea – o prezenţă meritorie în lingvistica noastră

ADEVĂRUL DESPRE NOI

Andrei EŞANU

Valentina EŞANU


Întemeierea Ţării Moldovei. Voievozi din sec. al XIV-lea (abordări şi interpretări noi)

ITINERAR LEXICAL

Cristinel MUNTEANU


Frazeologia în primele texte literare româneşti

Nicolae FELECAN


Noţiunea drum în limba română (IV)

DUMITRU IRIMIA ÎN POSTUMITATE

Mioara KOZAK


Dumitru Irimia – o altă citire...

Daniela VOINEA


Ecce magister