REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 7-8, anul XXVIII, 2018


LA ACADEMIA ROMÂNĂ

Identitatea și unitatea istorică și lingvistică a românilor din nordul și sudul Dunării

ADEVĂRUL DESPRE NOI

Stelian DUMISTRĂCEL


Ştiinţa varietăţii lingvistice diatopice în sprijinul unităţii naţionale: de la Weigand la Puşcariu – Pop – Petrovici

DIMENSIUNI ALE CONTINUITĂȚII ROMÂNEȘTI

Nicolae IORGA


Sufletul românesc în Basarabia după anexarea din 1812

Vlad MISCHEVCA


Poetica Prutului în textura Problemei basarabene

PRECURSORII DESPRE UNIRE

Nicolae FELECAN


„Noi ne încredem în trăinicia noastră”

COŞERIANA

Johannes KABATEK


Eugeniu Coșeriu în Montevideo: reconstrucția unei epoci

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Cristinel MUNTEANU


Despre excepţia care confirmă regula

INTERFERENŢE

Eugen MUNTEANU


Traducţiile fac o literatură. Câteva reflecții despre traduceri, cultură şi educaţie

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Câtă atenție!?

GRAMATICĂ

Elena JUNGHIETU


Derivarea – procedeu de formare a verbelor de comportament

AD LITTERAM

Veronica BOLDIȘOR


George Meniuc – Tatiana Gălușcă. Pagini de corespondență

INEDIT

Mircea COLOŞENCO


Corespondenţă Nicolae Labiş – Doina Sălăjan (1954 – 1956)

RECITIREA CLASICILOR

Viorica MOLEA


Valorificarea expresiv-estetică a oralității în creația lui Ion Creangă

Tatiana BUTNARU


Bogdan Petriceicu Hasdeu – deschizător de drumuri în cercetarea mitologiei autohtone

ECOURI, REFLECȚII

Terezia FILIP


Cu Eminescu și ANCI-Proema la Chișinău de Ziua Limbii Române

Gheorghe PÂRJA


Chișinău, poezia la etajul patru

CĂRŢI ŞI ATITUDINI

Carmen MÎRZEA VASILE


O valoroasă lucrare despre limba română din Basarabia

Andrei PROHIN


Pe urmele vechilor cazanii

Constantin ŞCHIOPU


Moartea unei veverițe de Dumitru Crudu și sfânta noastră naivitate

Antonina SÂRBU


Ei au schimbat registrul, noi am schimbat regimul

Ana BANTOŞ


Gheorghe PÂRJA. Miracolul la modul trecător

POESIS

Gheorghe PÂRJA


Doliu senin; Cuțitul cel blând; Veverițele din Wilmington; Ziua frunzei de nuc; De veghe; Trupul poemului; Urma focului; Ușa; Fântâna; Fereastra; Depărtarea; O piatră necunoscută; Annabel Lee; Povara poemului; Ulise; Doar lumina

CRITICĂ. ESEU

Elena ŢAU


Autenticitatea şi resursele ei în romanul Patul lui Procust de Camil Petrescu

Adrian Dinu RACHIERU


Augustin Buzura şi miza morală (Proza și publicistica, sub semnul convergenței)

Mircea COLOŞENCO


Petre Țuţea – filosof şi literator

SINTEZE

Valerica DRAICA

Dumitru DRAICA


Aspecte stilistice ale liricii creştine

Dorina ROTARI


Dialogul cărtărescian cu Eminescu: revizionism şi fascinaţii comune

Ana PLEȘCA


Metafora războiului în discursul politic

Daniel LĂCĂTUȘ


Romul Munteanu. „Europeanul” din Călanul Mic

PRO DIDACTICA

Constantin ŞCHIOPU


Formarea la elevi a competenței de a formula idei pe marginea operei literare

ÎNSEMNE IDENTITARE

Vlad D. GHIMPU


Români şi limbă română în letopiseţele Novgorodului

Yurie ILAȘCU


Despre originea satelor Toqsobeni și Telenești de pe Prut

PORTRET

Mariana COCIERU


Tudor Colac – abnegație și predilecție pentru cercetarea proceselor etnoculturale contemporane

DIALOGUL ARTELOR

Tudor STĂVILĂ


Valeriu Herța și vocația imaginii artistice