REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 10, anul XII, 2002


FĂRĂ MAGISTRU, O LUME MAI MULT DECÂT SĂRACĂ...

Număr comemorativ Eugen COŞERIU

ADEVĂRUL DESPRE NOI

Eugeniu COŞERIU


Identitatea limbii şi a poporului nostru

ARGUMENT

Alexandru BANTOŞ


Profesorul nostru

PĂCAT CĂ ŞI GIGANŢII TREC ÎN ALTĂ LUME...

Marius SALA


Remember

Stelian DUMISTRĂCEL


Îndoliat omagiu

Constantin CIOPRAGA


Savant şi muncitor al limbii

Traian DIACONESCU


Patriae et scientiae sacrum

Dumitru IRIMIA


Apărător al unităţii şi identităţii limbii şi culturii româneşti

Alexandru ZUB


Ne-a marcat existenţa...

Petru ZUGUN


Învăţat, savant, poliglot, om

Eugen MUNTEANU


Coşeriu, aşa cum l-am cunoscut

Lucia CIFOR


„Să spunem lucrurile aşa cum sînt”

Cristina FLORESCU


Dimensiune a nemuririi

Stelian DUMISTRĂCEL


Fără Magistru, o lume mai mult decît săracă...

Ovidiu CREANGĂ


Întristaţi prieteni

Grigore VIERU


Două neîmplinite dorinţe ale lui Eugen Coşeriu

Emilia GHEŢU

Vlad POHILĂ


„Să-i păstrăm în sufletele noastre pe cei plecaţi...”

Silviu BEREJAN


Cu Eugeniu Coşeriu, în proces de lucru şi de simplă comunicare

EVOCĂRI. MĂRTURII. IMPRESII

Nicolae CORLĂTEANU


Personalitate de neuitat

Valeriu RUSU


Simple amintiri despre Eugen Coşeriu

Ana BANTOŞ


“Nu uita imaginea vie a autorului”

Ion BORŞEVICI


Legămînt existenţial pentru fiinţa naţională

Petru SOLTAN


Un Bourbaki al lingvisticii

Ion DUMBRĂVEANU


Lingvistul de geniu al contemporaneităţii

Andrei CRIJANOVSCHI


Destine basarabene

Vasile MELNIC


În memoria lumii şi a patriei sale

Ion HADÂRCĂ


Testamentul lui Coşeriu

Iulian FILIP


Morţii noştri necesari

Valentin MÂNDÂCANU


Un homo scientificus ajuns pe Olimp

Paul MIRON


La o aniversară

Nicolae CAZACU

Eugeniu COŞERIU


O şcoală extraordinară cu absolvenţi pe potrivă. Ani de liceu

Nicolae CAZACU


Anii de studenţie. Precizări documentare

Nicolae MĂTCAŞ


Colosul din Tübingen

Eugenia BOJOGA

Benjamin García HERNÁNDEZ


«Eugeniu Coşeriu este un om universal, a cărui ştiinţă o împărtăşim multe popoare şi, prin urmare, fiecare îl consideră ca fiind „al său”»

SINTEZE. COMENTARII. APRECIERI

Iorgu IORDAN


Eugenio Coseriu, teoretician al limbajului şi istoric al lingvisticii

Mircea BORCILĂ


Eugeniu Coşeriu şi bazele ştiinţelor culturii

Dumitru COPCEAG


“Realismul lingvistic” sau doctrina ştiinţifică a lui Eugenio Coseriu

Anatol CIOBANU


Reflecţii asupra operei coşeriene

Mihai CIMPOI


Un precursor al absurdului

Elena UNGUREANU


Eugeniu Coşeriu despre arta limbajului şi limbajul artei

TEZAUR

Eugeniu COŞERIU


Unitate lingvistică – unitate naţională

Eugeniu COŞERIU


Deontologia şi etica limbajului

RESTITUIRI

Eugeniu COŞERIU


Politici lingvistice

Iraida CONDREA


Prelegeri coşeriene la Universitatea de Stat din Moldova

Eugeniu COŞERIU


Filosofia limbajului

Dumitru IRIMIA


Între două scrisori

FASCINAŢIA CUVÂNTULUI

Eugeniu COŞERIU


Cai negri pe drumul spre Petersburg

TESTAMENT

Eugeniu COŞERIU


Limba Română – o dimensiune spirituală indispensabilă la Est de Prut