REVISTA LIMBA ROMÂNĂ
Nr. 3-4, anul XXVIII, 2018


DIMENSIUNI ALE UNITĂȚII ROMÂNEȘTI

Ana-Maria CRIȘAN


Era în Ardeal, la jumătatea secolului pe care îl credem „trecut”...

Constantin CODREANU


Suntem uniți prin limbă, credință, cultură și spirit românesc!

Centenarul Unirii oficiat la Chişinău

Victor A. VOICU


27 Martie 1918. Unirea Basarabiei cu România. Strălucită izbândă identitară românească

PRECURSORII DESPRE UNIRE

Ana BANTOŞ


Alexei Mateevici, prevestitorul Unirii

Theodor CODREANU


Iorga și Marea Unire

Catinca AGACHE


Mihai Eminescu și idealul național de Unire (II)

ECOURI, REFLECȚII

Lica MOVILĂ


O lecţie de ISTORIE A ROMÂNILOR

Răzvan VONCU


O publicaţie inestimabilă

SUFLET DE VEGHE

Arcadie GHERASIM


Ostașul român

ÎNSEMNE IDENTITARE

Vlad MISCHEVCA


Steaguri istorice şi polemici politice

LA ACADEMIA ROMÂNĂ

Acad. Ioan-Aurel Pop, Președintele Academiei Române

Alegerea vicepreședinților Academiei Române

COŞERIANA

Stelian DUMISTRĂCEL

Doina HREAPCĂ


Norma lingvistică: între politică și poliție lingvistică

Eugen MUNTEANU


O scrisoare inedită a lui Gh. Ivănescu către Eugeniu Coșeriu

LIMBAJ ŞI COMUNICARE

Viorica MOLEA


Elemente neinspirate ale oralității în textul publicistic

CUVINTE DEZVELITE

Stelian DUMISTRĂCEL


Urmări ale emoţiei

DIN TAINELE SCRISULUI ROMÂNESC

Nicolae GEORGESCU


Cum l-am editat pe Eminescu

ANALIZE ŞI INTERPRETĂRI

Cristinel MUNTEANU


Cârcoteli „literare” româneşti

POESIS

Vasile ROMANCIUC


Cuvintele Tale. Temă (teamă) basarabeană. Litanie. Îngerul meu păzitor. (R)estul Europei. Mozaic. Arta compătimirii. Acolo se naşte lumina. Arbore în toamnă târzie. Cuvintele. Tempora mutantur. Temă (teamă) basarabeană. În pustiul roşu, tărâm al pier

Ana KOS


Mistuire. Fericire letală. Întrebări. Tacrir. Inimă nebună. Vrajă. Declin. Joc noptatic. Vis profan. Paraxin. Naufragiată, caut insulă... Călătorie spre tine. Geografie. Tristeţe mută. LiubliAna. Moarte asumată. Albastru de moarte. Cea mai frumoas

CRITICĂ. ESEU

Adrian Dinu RACHIERU


Un cărturar huşean (II)

Adrian LESENCIUC


Nodurile de semnificație kenning în poezia scaldică

SINTEZE

Andy PUŞCĂ

Cristinel MUNTEANU


Camil Petrescu şi căutarea dreptăţii. Forme ale justiţiei în Jocul ielelor

Fănel TEODORAȘCU


Problema afirmării personalității feminine comentată în ziarele epocilor trecute

ANIVERSĂRI. MIRCEA COLOȘENCO – 80

Alexandru BANTOŞ


Omul cărții

Vasile MALANEŢCHI


Un munte de erudiție și competență

Vasile MACOVEI


Cine ești dumneata, Domnule Mircea Coloșenco?

Gruia NOVAC


Sedițiosul echilibrat

Lucian VASILIU


Colosul din Bârlad/ Baaad

Daniela SITAR-TĂUT


Literatura nu e un domeniu al orgoli­ilor decât pentru cei lipsiţi de talent

DESTINE

Mariana TERRA


Pentru mine România este cea dintre Nistru, Tisa, Timoc și Dunăre

UNIVERSUL VIRTUȚILOR CREȘTINE

Ioan C. TEȘU


Sublimul ortodoxiei

DIALOGUL ARTELOR

Vasile DUDA


Artista Florina Breazu – în căutarea armoniei

EX CIVITAS

Ion I. IONESCU


Liantul dintre noi în societatea conectată

PROZĂ

Dumitru CRUDU


Un păianjen uriaș. Băiatul vecinilor. În noaptea aia, Cioclea a scris o nouă poezie. Un chiștoc de țigară

DATINI ȘI OBICEIURI

Mihai SUCIU


SĂPÂNȚA, hohot dacic în fața morții